Бровко Микола Миколайович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бровко Микола Миколайович


Бровко Микола  Миколайович

БРОВКО́ Микола Миколайович (08. 03. 1951, м. Носівка Черніг. обл.) – філософ. Д-р філос. н. (1996), проф. (1999). Закін. Київ. ун-т (1974). Працював зав. навч.-метод. кабінету Київ. вищого військ. інж. уч-ща зв’язку; 1974 – 81 – викл. каф. етики й естетики Київ. ун-ту; 1985–99 – доц., проф. каф. сусп. наук Київ. лінгвіст. ун-ту; 1999–2002 – проф. Міжнар. ін-ту лінгвістики та права. Від 2002 – проф. каф. теорії, історії та практики культури Держ. академії кер. кадрів культури і мист-в. Напрями наук. дослідж.: взаємозв’язки мист-ва і релігії, сутність і природа худож. діяльності.

Пр.: Історико-естетичні аспекти активності мистецтва. К., 1995; Мистецтво як естетичний феномен. К., 1999; Проблеми первісної культури в контексті сучасних теоретичних пошуків // Актуал. філос. та культурол. проблеми сучасності: Зб. наук. пр. К., 1999; Межа століть: «Постмодернізм» сучасності // Там само. К., 2000; Мистецтво і релігія: Активність взаємозв’язків в культурологічному процесі // Мат. наук. конф. «На межі тисячоліть: Християнство як феномен культури». К., 2000; Активність мистецтва і релігії в сучасній культурології // Вісн. Держ. академії кер. кадрів культури і мист-в. 2000. № 2.

Статтю оновлено: 2004