Бродівський район | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бродівський район


Бродівський район

БРО́ДІВСЬКИЙ РАЙО́Н – район, що знаходиться у північно-східній частині Львівської області. Утвор. 1940. У 1959–62 до нього приєднано частину тер. Олеського, Заболотців. і Лопатин. р-нів. Пл. 1,2 тис. км2. Насел. 63 545 осіб (2001, складає 93,7 % до 1989). У р-ні – м. Броди (райцентр), смт Підкамінь та 101 сільс. насел. пункт. Пд. частина р-ну лежить у межах масиву Поділ. височини – Вороняків; переважає горбиста поверхня з глибоким долинно-балк. розчленуванням, вис. 370–420 м. Крутим уступом Вороняки обриваються до рівнини Малого Полісся (пн. частина р-ну – полого-хвиляста рівнина з неглибоким розчленуванням, вис. до 220–280 м). Корисні копалини: торф, буре вугілля, вапняки, глини, кварц. пісок, мергель тощо. На тер. р-ну беруть початок р. Стир та її притоки Бовдурка й Іква (бас. Прип’яті), Серет (бас. Дністра). На Пн. переважають чорноземи й дерн. карбонатні ґрунти, на Пд. – темно- сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені. Пл. лісових насаджень 39,1 тис. га. Тер. р-ну була заселена ще в кам’яному віці. Під час археол. дослідж. на околицях м. Броди і в селах р-ну були знайдені кам’яні знаряддя праці доби пізнього палеоліту (40–10 тис. рр. до н. е.) й мезоліту (10–8 тис. рр. до н. е.). Виявлені пам’ятки висоц. культури (назва походить від с. Висоцьке) доби раннього заліз. віку (7 ст. до н. е. – 1 ст. н. е). 1241 поселення знищені ордами хана Батия. Від 15 ст. місцевість – власність польс. магнатів. Під час 1-ї світ. війни стає ареною боїв, зазнає знач. руйнувань. Наприкінці 1920 тут встановлюється польс. окупац. режим. Діють т-ва «Просвіта», «Луг», «Пласт», «Союз українок», «Сільс. господар». У 30-х рр. 20 ст. активізується підпільна діяльність ОУН. Від вересня 1939 Б. р. – у складі УРСР. Наприкінці 1939 почалися мас. репресії проти національно свідомої частини насел., заарештовано й вивезено до таборів чималу частину місц. інтелігенції. Під час 2-ї світ. війни на тер. р-ну діяли загони ОУН–УПА. Мешканці р-ну активно підтримали процес нац. відродження поч. 90-х рр. Нині найбільші підпр-ва р-ну розташ. у Бродах. Функціонують також с.-г. кооперативи «Правда» та ім. В. Стефаника, ТОВ «Прогрес», 34 с.-г. підпр-ва, зокрема вироб.-комерц. підпр-во «Щедра нива», фермер. госп-ва «Галичина-Карпати», «Надія» та ін. У межах р-ну – Лешнів. заказник (ботан. заказник заг.-держ. значення) і 2 парки – у с. Підгірці та м. Броди (пам’ятки садово-парк. мист-ва 18 ст.), заказники місц. значення Лешнів (лісовий) і Макітра (ботанічний), 5 пам’яток природи, 5 заповід. урочищ. У с. Чепелі Б. р. народився укр. учений і поет Я. Головацький, у с. Бордуляки – письменник Т. Бордуляк.

Статтю оновлено: 2004