Бродовий Володимир Антонович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бродовий Володимир Антонович


Бродовий Володимир  Антонович

БРОДОВИ́Й Володимир Антонович (26. 11. 1928, м. Зінов’євськ, нині Кіровоград) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1985), проф. (1990). Закін. Київ. ун-т (1959). У 1953–57 працював на київ. з-ді «Арсенал»; від 1960 – у Київ. ун-ті: м. н. с., асист., ст. викл. каф. фізики напівпровідників, доц., від 1988 – проф. каф. напівпровідник. електроніки радіофіз. ф-ту. Досліджує в сильних електр. полях нерівноважні процеси в кристалах А3В5, А2В6 і твердих розчинах на їхній основі. На ВО «Київський радіозавод» керував каф. та лаб. з розробки неруйнівних методів контролю.

Пр.: Управляемое током отрицательное сопротивление в обратносмещенных в GaAs-диодах // ФТП. 1974. Т. 2, вып. 1 (співавт.); Резонансные свойства S-диодов на основе симметричных структур из арсенида галлия // Там само. 1981. Т. 15, вып. 5 (співавт.); Контроль качества полупроводниковых приборов с помощью m-параметров // Диэлектрики и полупроводники. 1982. Вып. 25 (співавт.); Оптические свойства кристаллов твердых растворов InSb-CdTe // ФТП. 1998. Т. 32, вып. 3 (співавт.).

Статтю оновлено: 2004