Бродський Юрій Степанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бродський Юрій Степанович


Бродський Юрій Степанович

БРО́ДСЬКИЙ Юрій Степанович (23. 10. 1925, Київ – 07. 04. 2003, там само) – лікар-нейрохірург. Д-р мед. н. (1977), проф. (1991). Премія ім. М. Бурденка АМН СРСР (1982). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Київ. мед. ін-т (1952). Відтоді працював в Ін-ті нейрохірургії АМНУ: клін. ординатор, 1955–59 – м. н. с., 1960–79 – ст. н. с., 1980–89 – кер. відділу дит. нейрохірургії, 1990– 2000 – вчений секр. Від 2000 – на пенсії. Наук. дослідж. у галузі нейроонкології, проблем дит. нейрохірургії. Розробляв і впроваджував у практику технології нових оператив. втручань за хірург. уражень нерв. системи у дітей; нові напрями нейрохірург. лікування дітей з ураженнями та захворюваннями нерв. системи.

Пр.: Родовая черепно-мозговая травма у новорожденных. К., 1981; Методи пункцій, дренування та шунтування в хірургічному лікуванні деяких внутрішньочерепних процесів у дітей грудного віку. К., 1986; Субдуральные гематомы у детей грудного возраста. К., 1990 (співавт.); Малоинвазивные оперативные вмешательства в детской нейрохирургии // Укр. журн. малоінваз. та ендоскоп. хірургії. 1997. Т. 1, № 1 (співавт.); Клиническая классификация черепно-мозговой травмы у детей // Черепно-мозговая травма: Клин. руководство. Москва, 1998. Т. 1.

Літ.: Цимбалюк В. І. Нейрохірурги України: Бібліогр. довід. К., 1993.

Статтю оновлено: 2004