Бромлей Юліан Володимирович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бромлей Юліан Володимирович

БРОМЛЕ́Й Юліан Володимирович (Бромлей Юлиан Владимирович; 21. 02. 1921, Москва – 04. 06. 1990, там само) – російський історик і етнолог. Д-р істор. н. (1965), проф. (1971), акад. АН СРСР (1976). Держ. нагороди СРСР. Народився в сім’ї відомого історика античності В. Сергєєва. Закін. Моск. ун-т (1950). Велику роль у формуванні поглядів Б. відіграв Б. Греков. Працював в Ін-ті слов’янознавства (1950–52), ученим секр. Відділ. історії (1952–66), дир. Ін-ту етнографії (1966–90) АН СРСР. Віце-президент Міжнар. союзу антропології та етнографії (від 1980) і Європ. т-ва антропологів і фольклористів (від 1982). Досліджував історію й етнографію пд. слов’ян, теоретично обґрунтовував етніч. процеси в Україні, проблеми походження укр. народу і його етногр. груп. Об’єктивно й неупереджено ставився до укр. етногр. науки і сприяв її розвиткові.

Пр.: Этнос и этнография. 1973; Современные этнические процессы в СССР. 1976 (співавт.); Современные проблемы этнографии. 1981; Очерки теории этноса. 1983; Этнические процессы в современном мире. 1987 (співавт.; усі – Москва).

Статтю оновлено: 2004