Бронштейн Калман Гершович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бронштейн Калман Гершович

БРОНШТЕ́ЙН Калман Гершович (16(28). 06. 1896, м. Аккерман, нині Білгород-Дністровський Одес. обл. – після червня 1941) – геофізик. Канд. хім. н. Закін. Новорос. ун-т (Одеса, 1921). Працював у Одес. магніт. обсерваторії (від 1920), магнітологом у гідрограф. загоні Чорного м. (1921–24), асист. Радіол. ін-ту в Одесі (1925–29), пом. нач. обсерваторії на Новій Землі та в. о. магнітолога (1929). У 1929–30 проводив магнітні дослідж., вивчав космічну радіацію. 1930–34 – ст. геофізик в Упр. розвідок Курських магніт. аномалій, керував геофіз. дослідженнями. Від 1934 – ст. спеціаліст Воронез. обл. упр. гідрометслужби. Від березня 1936 – в. о. ст. н. с. Геофіз. обсерваторії АН УРСР (згодом сектор геофізики Ін-ту геол. наук).

Пр.: Гидрохимические и радиологические исследования Сухого (Клейн-либентальского) лимана // Тр. озерной комиссии ВУАН. 1928. Вып. 1 (співавт.); Волынские радиоактивные источники и некоторые исследования в целях выяснения происхождения их радиоактивности // Зб. наук. пр. Укр. н.-д. хім. радіол. ін-ту. 1930. № 2 (співавт.); Кількість радію в деяких харчових речовинах // Там само (співавт.); До вивчення магнітних аномалій // Мат. геофіз. розвідок в УРСР. К., 1936. Ч. 1; К вопросу о пользовании магнитным компасом в Арктике // Северный морской путь. 1937. № 8; Магнитометрия при поисках нефти в УССР // Тр. нефт. конф. 1938. К., 1939; Зіставлення петрографічного складу кристалічних порід з їх магнітністю // ГЖ. 1940. Вип. 1–2.

Д. Є. Макаренко

Статтю оновлено: 2004