Броунов Петро Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Броунов Петро Іванович


Броунов Петро Іванович

БРО́УНОВ Петро Іванович (21. 12. 1852 (02. 01. 1853), С.-Петербург – 24. 04. 1927, Ленінград, нині С.-Петербург) – метеоролог, географ. Д-р метеорології, фіз. географії (1886), проф. (1890). Чл.-кор. С.-Петербур. АН (1914). Закін. С.-Петербур. ун-т (1875). Працював ст. спостерігачем і фізиком відділ. метеорол. бюлетеня в Гол. фіз. обсерваторії (1877–80); викл. 1-го кадет. корпусу, Маріїн. г-зії (1882–89); проф. Ун-ту св. Володимира у Києві (1890–95), де заснував каф. фіз. географії. Від 1900 – у С.-Петербур. (згодом Петрогр.) ун-ті: проф. географії, від 1917 – зав. каф. метеорології; одночасно 1917–25 – викл. Ін-ту географії. Організатор (1895) і кер. мережі с.-г. метеорол. станцій на тер. Росії. Засн. агрометеорології. Встановив залежність розвитку с.-г. культур від погод. умов, виявив у культур. рослин критичні періоди, коли вони особливо чутливі до нестачі вологи й тепла. Розробив метод визначення напряму руху циклонів, з’ясував причини їх утворення. Ввів поняття «зовн. (геогр.) оболонка Землі». Підготував атлас ізоклімат. зон Землі (1925). Працюючи в Україні, організував мережу метеорол. станцій у Придніпров’ї (1893). Спільно з В. Фаусеком редагував видання «Библиотеки естествознания» (15 т.) та «Библиотеки самообразования» (61 т.).

Пр.: Результаты сравнения нормальных барометров некоторых главнейших метеорологических учреждений Европы // Зап. Император. Рус. геогр. об-ва. 1888; Основания учения о погоде. С.-Петербург, 1892; К вопросу о географических районах Европейской России // Соврем. вопросы с. хоз-ва. С.-Петербург, 1904; Курс физической географии. С.-Петербург, 1910; Учебник общей географии. Петроград, 1916; Климатические зональности в связи с почвами и растительностью // Тр. по с.-х. метеорологии. 1928. Т. 20; Избранные труды: В 2 т. Ленинград, 1957.

Літ.: Берг Л. С. П. И. Броунов // Природа. 1927. № 6; Броунов П. И. // Тр. по с.-х. метеорологии. 1928. Т. 20; Максимов С. А. П. И. Броунов – основоположник сельскохозяйственной метеорологии: К 100-летию со дня рожд. Ленинград, 1952.

Статтю оновлено: 2004