Брусиловський Єфрем Мойсейович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Брусиловський Єфрем Мойсейович

БРУСИЛО́ВСЬКИЙ Єфрем Мойсейович (29. 12. 1854(10. 01. 1855), с. Залізне Катериносл. губ., нині Дніпроп. обл. – 1933, Одеса) – артролог, бальнеолог. Проф. Закін. Мед.-хірург. академію в С.-Петербурзі (1882). Від 1883 працював лікарем у грязелікарні на Куяльнику в Одесі, згодом зав. клін. артролог. відділ. спочатку на Куяльнику, потім у Бальнеофізіотерапевт. ін-ті, проф. у Одес. клін. ін-ті. Чл. правління (від 1883), голова (від 1914) Одес. бальнеол. т-ва, почес. чл. Всесоюз. ком-ту з вивчення ревматизму і Моск. наук.-курорт. т-ва (1927). Наук. праці присвяч. питанням курорт. справи. Вивчав роль мікроорганізмів у походженні лікув. грязі. Працював над питаннями клініки різних захворювань суглобів і хребта й методиками грязелікування, комбінування їх з ін. фізіобальнеотерапевт. чинниками. Розробив класифікацію хвороб суглобів. Вивчав Одес. та Бессараб. лимани. Організував бальнеол. відділ. на всерос. і деяких міжнар. виставках (Париж, Дрезден). Створив бальнеол. музей в Одесі (1920), артролог. клініку на базі Лєрмонтов. санаторію (1925) з великою біохім. лаб. і кабінетом з об’єктив. урахування найближчих і віддалених результатів курорт. лікування, яка стала початком виникнення Всеукр. бальнеофізіотерапевт. ін-ту (нині Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології).

Пр.: Эндокринотические артриты и зимнеє грязелечение // Курорт. дело. 1927. № 9 (співавт.); Куяльницьке мінеральне джерело. О., 1932 (співавт.); Влияние грязелечения на спондилоз // Курорты, физиотерапия и рабочий отдых. 1932. № 8–9 (співавт.); Ревматизм, його причини, проявлення і лікування та запобігання. О., 1933; Лечение заболеваний органов движения на одесских грязевых курортах // Одесса-курорт. О., 1934; Хвороби рухового та підтримуючого апарату і лікування їх. О., 1934; Комбинированный метод лечения подагры на курортах // Тр. Всеукр. ин-та бальнеологии и курортологии. О., 1934. Т. З (співавт.).

Літ.: Данишевский Г. М. Проф. Ефрем Моисеевич Брусиловский // Курорт.-санатор. дело. 1929. № 2; Туркельтауб М. С. Памяти проф. Е. М. Брусиловского // Курортология и физиотерапия. 1934. № 2; Беленький М. С. Е. М. Брусиловский – артролог и бальнеолог: К 125-летию со дня рожд. // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры. 1980. № 6.

Н. Н. Леонова

Стаття оновлена: 2004