Буглак Микола Полікарпович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Буглак Микола Полікарпович

БУГЛА́К Микола Полікарпович (02. 09.1937, с. Отрадівка Новотроїц. р-ну Херсон. обл.) – лікар-гастроентеролог. Д-р мед. н. (1989), проф. (1990). Закін. Крим. мед. ін-т (1964), де відтоді й працює (нині ун-т): ст. лаборант каф. факультет. терапії, асист. каф. фізіотерапії й курортології (1966–72), доц. каф. терапії ф-ту вдосконалення лікарів (1972–78), від 1984 – зав. каф. терапії № 1 з курсом гастроентерології, 1993–98 – декан ф-ту післядиплом. освіти. Гол. позаштат. гастроентеролог МОЗ АР Крим. Дослідж. у галузі фізіотерапії й курортології, обстеження й лікування хворих із різними внутр. хворобами. Вивчав клініко-генетич. аспекти видозмінювання перебігу виразк. хвороби. Встановив, що в генезі виразк. хвороби велике значення має підвищення ступеня гетерозиготності і зміна поліген. генокомплексу. Розробив непарентеральні методи введення гексапептиду даларгіну. Продовжує роботу з діагностики та лікування виразк. хвороби з урахуванням електропунктур. діагностики за методом Фолля. Розробив і впровадив у лікув. практику методи застосування бентонітових глин. Видав «Стандарти діагностики і лікування хвороб органів травлення».

Пр.: Диагностика, диспансеризация и этапно-восстановительное лечение больных с заболеваниями органов пищеварения. Кишинев, 1988 (співавт.); Немедикаментозная терапия язвенной болезни. Сф., 1995 (співавт.); Эхография органов брюшной полости и забрюшинного пространства. С.-Петербург, 1996 (співавт.); Личностные особенности больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки // БД. 1997. № 2 (співавт.); Непарентеральные методы лечения внутриор- ганным электрофорезом даларгина и папаверина на больных неосложненной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки // ВФК. 2000. № 1 (співавт.).

А. А. Бабанін

Стаття оновлена: 2004