Буго-Стирська рівнина — Енциклопедія Сучасної України

Буго-Стирська рівнина

Б́УГО-СТИ́РСЬКА РІВНИ́НА – знижена рівнина, зайнята верхів’ям басейнів річок Західний Буг і Стир. Простягається між Волин. (на Пн.) і Поділ. (на Пд.) височинами. Охоплює розширену (70 км) Центр. частину Малого Полісся у межах Львів. та Рівнен. обл. Вис. переважно 200–220 м, у долинах рік – 185–210 м, на окраїнних підвищеннях – до 250 м. Центральну широтно витягнуту смугу рівнини утворюють низькі межиріччя, вистелені супісками та пісками, перевідкладеними флювіогляціальними потоками й вітрами. Переважають погорбовані дюнні масиви пісків і плоскі піщані поля з дерново-слабопідзолистими ґрунтами під сосновими лісами, частково розорані. Долини рік, колись заболочені, часто виповнені глибокими торфовищами. Після тотал. осушення у 1970–80-х рр. багаті вологотравні луки були розорані й переведені в рільничі угіддя. Периферійні частини рівнини, що прилягають до височин, хвилясті, з близьким заляганням мергелів, на яких сформувалися дерново-карбонатні суглинкові ґрунти. Вони належать до найродючіших на рівнині, а тому майже повністю розорані. Піщані масиви невеликі й приурочені до бортів річк. долин. Багатством і окрасою рівнини є соснові й дубово-соснові ліси, багаті на ягідники та гриби, а також тихоплинні ріки з прилеглими луками.

Б. П. Муха

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Б. П. Муха . Буго-Стирська рівнина // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=36458 (дата звернення: 23.04.2021)