Будде Євген Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Будде Євген Федорович

БУ́ДДЕ Євген Федорович (13(25). 12. 1859, с. Георгіївка Єлисаветград. пов. Херсон. губ. – 05. 04. 1929, м. Казань, РФ) – філолог-славіст. Чл.-кор. АН СРСР (1916). Народився в сім’ї учителя г-зії. Закін. Новорос. ун-т (Одеса, 1884). Відтоді викладав у 2-й Кишинів. г-зії, від 1886 – у 1-й Одес. прогімназії та ін. чол. та жін. г-зіях Одеси. 1889–91 проходив підготовку з рос. мови та порівнял. мовознавства в Моск. ун-ті й викладав у Скопин. реал. уч-щі (Рязан. губ.). Від 1893 працював у Казан. ун-ті: приват-доц., від 1894 – екстраординар., від 1897 – ординар. проф. каф. рос. мови та словесності. Одночасно викладав рос. мову в жін. г-зіях. Від 1897 – д-р рос. мови та словесності за дисертацію «К истории великорусских говоров. Опыт историко-сравнительного исследования народного говора в Касимовском уезде Рязанской губернии» (Казань, 1913), яку захистив у Моск. ун-ті. Праці присвяч. діалектології та історії рос. літ. мови. Вивчав середньо- і південновеликоруські говори, фонетику, морфологію, синтаксис і лексику рязан. говору в кін. 19 ст., мову староукр. пам’яток, зокрема Остромирового Євангелія. Досліджував істор. процеси виникнення трьох сх.-слов’ян. мов, виділяючи 4 наріччя: малоруське, білоруське, пн.- і пд.-великоруські. Автор числен. посібників із сучас. рос. літ. мови для серед. і вищих навч. закладів. Опублікував низку рецензій та відгуків на праці рос. та зарубіж. мовознавців, високо цінував пед. ідеї К. Ушинського, зокрема його погляди на рідну мову.

Пр.: Главнейшие черты народного русского говора в Казанской губернии. Варшава. 1894; Учебник грамматики русского языка: Для средних учебных заведений. Ч. 1. Этимология. Казань, 1900; Ч. 2. Синтаксис. Москва, 1913; О значении Ушинского и его «Родного слова» в истории изучения и преподавания отечественного языка. С.-Петербург, 1901; Педагогические взгляды Ушинского и их значение. Казань, 1901; О говорах Тульской и Орловской губерний: Мат., исследование и словарь. С.-Петербург, 1904.

Літ.: Мироносицкая А. Н. Библиография трудов члена-корреспонден- та АН СССР, профессора Е. Ф. Будде // Вопр. теории и методики изучения рус. языка. Йошкар-Ола, 1964. Вып. 3.

М. Г. Железняк

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
М. Г. Железняк . Будде Євген Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=36478 (дата звернення: 23.04.2021)