Буджак Ярослав Степанович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Буджак Ярослав Степанович


Буджак Ярослав Степанович

БУДЖА́К Ярослав Степанович (26. 05. 1931, с. Поточище, нині Городенків. р-ну Івано-Фр. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1986), проф. (1988). Закін. Чернів. ун-т(1956), де відтоді й працював асист. каф. фізики напівпровідників, ст. н. с. проблем. лаб.; 1966–70 – ст. викл., доц. каф. фізики Львів. с.-г. ін-ту; від 1970 – доц. каф. фізики, зав. каф. напівпровідник. електроніки, від 1997 – проф. цієї каф. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». Основні напрями наук. досліджень: фізика та кінетична теорія напівпровідників.

Пр.: Термомагнитные и магнитные свойства селенистого свинца // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1964. Т. 28, № 8 (співавт.); Магнітна сприйнятливість селенистого свинцю // УФЖ. 1964. Т. 9, № 11 (співавт.); Нова концепція в теорії кінетичних властивостей кристалів // Вісн. Держ. ун-ту «Львів. політехніка». 1995. № 297; До питання про нерівноважну статистику електронного газу у кристалах // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2000. № 393; До теорії кінетичних явищ у напівпровідникових кристалах // Фізика і хімія твердого тіла. 2001. Т. 2, № 1 (співавт.); Питомий опір кремнію р-типу провідності в умовах екранування домішкових центрів носіями заряду // Там само. 2002. Т. З, № 3 (співавт.).

Статтю оновлено: 2004