Будівельників України Науково-технічна спілка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Будівельників України Науково-технічна спілка

БУДІВЕ́ЛЬНИКІВ УКРАЇ́НИ Науково-технічна спілка – всеукраїнська фахова громадська організація будівельників. Передісторія спілки сягає 1866, коли було створ. т-во з представників різних професій; 1931 на з’їзді у Харкові утвор. Всеукр. т-во буд. індустрії. Першим його головою став О. Неровецький. Від 1991 – сучасна назва. При Спілці діє 6 ком-тів (буд. конструкцій; технології та орг-ції буд. вироб-ва; стандартизації, метрології та управління якістю буд-ва; екології; ведення робіт за складних гідрол. умов; вид-ва й тех. інформації) та 15 секцій. При Спілці та обл. орг-ціях діють фахові наук.-тех. центри, фірми, малі підпр-ва. Створені наук.-вироб. фірми «Зодчий», «Безпека», наук.-тех. центр на базі Київ. ун-ту буд-ва й арх-ри, наук.-тех. центри «Буднаука», «Смальта», «Фатум», «Мікротон», «Еко-Вейст». Осн. напрями діяльності: сприяння розробленню й реалізації пріоритетів стратегії в буд-ві на основі наук. прогнозування, орг-ції конкурсів різних проектів, їх широкої наук.-громад. експертизи; сприяння розвиткові нових форм екон. активності у сфері інж.-консультат. послуг, супроводження інвестиц. проектів, операцій з нерухомістю, керування власністю; орг-ція громад. обговорення й експертиз найзначніших проблем буд. комплексу та великих проектів, актив. формування громад. думки; сприяння розвиткові творчої ініціативи шляхом проведення конф., симпозіумів, виставок і конкурсів; сприяння застосуванню наук. досліджень і тех. розробок у буд-ві. Одним з осн. завдань Спілки за сучас. умов є консолідація сил та координація діяльності вчених і новаторів вироб-ва у вирішенні проблем тех. переоснащення, реконструкції й модернізації буд. комплексу України, створення умов для розкриття творчого потенціалу кожного робітника, підвищення престижу праці вчених та інженерів, забезпечення соц. захищеності наук.-тех. інтелігенції. У діяльності Спілки впродовж багатьох років брали участь видатні діячі науки й техніки: М. Жербін, Є. Дуброва, Ю. Чубук, О. Литвинов, Б. Лобаєв, П. Сліпченко, І. Ситник, В. Таїров, А. Головацький, В. Шимановський, М. Друкований та ін.

О. М. Лівинський

Стаття оновлена: 2004