Будівельних матеріалів і виробів промисловість - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Будівельних матеріалів і виробів промисловість

БУДІВЕ́ЛЬНИХ МАТЕРІА́ЛІВ І ВИ́РОБІВ ПРОМИСЛО́ВІСТЬ – промисловість, яка охоплює низку галузей, що спеціалізуються на виготовленні будівельних матеріалів і виробів для всіх видів будівництва. За екон. визначенням продукція Б. м. і в. п. належить до вироб. засобів вироб-ва (група А) і є найважливішою частиною матер.-тех. бази нар. госп-ва. Виготовлення буд. матеріалів і виробів з них організоване в різних галузях пром-сті. Безпосередньо в системі вироб. бази буд-ва зосереджено вироб-во цементу, бетон. і розчинних сумішей, асфальтобетону, азбестоцемент. виробів, металоконструкцій, стінових матеріалів, м’якої покрівлі, кераміки, теплоізоляц. матеріалів, скла, виробів сан. техніки та ін. Значна частина матеріалів і виробів, які використовуються в буд-ві, виготовляється в лісовій, паперовій, деревооброб., металург., хім. галузях пром-сті. Витрати на їх вироб-во становлять більш як половину заг. вартості буд.-монтаж. робіт і третину капіталовкладень у нар. госп-во. Видобуток і підготовка сировини для буд. матеріалів і виробів – одне з найбільш матеріаломістких вироб-в. Сировиною для них можуть бути природні, штучні, мінерал. та органічні компоненти. Штучна сировина – відходи вироб-ва та спеціально отримана сировина. Мінеральна природна сировина поділяється на вивержені або магмат. (первинні) породи, осадові (вторинні) та метаморфічні (видозмінені) породи; вони можуть бути у вигляді моноліту, каменю, щебеню або піску. В результаті мех. обробки моноліту (граніт, сієніт, діорит, базальт тощо) можуть бути отримані колоті бутовий камінь, шашка, пиляні блоки, плити та штучні вироби різного ступеня обробки, а також щебінь та висівки (як заповнювачі для бетонів). Осадові породи застосовують для виготовлення мінерал. в’язких речовин (вапно, гіпс в’язкий, портландцемент тощо). В результаті терміч. обробки окремих порід або суміші мінерал. сировини отримують скло та вироби з нього, мінерал. вату, теплоізоляц. матеріали, керамічні вироби. Органічна природна сировина – це, переважно, деревина. З неї виготовляють брус, дошку, обапіл, паркетні, столярні вироби, а з відходів (стружка, тирса) – деревостружкові та деревоволокнисті плити. Штучну мінерал. сировину, отриману з відходів (шлаки, золи, шлами тощо), застосовують у вироб-ві кераміки, скла, цементів, бетонів, буд. розчинів, теплоізоляц. матеріалів. Спеціально підготовлену штучну сировину (напівфабрикати) – гранулят скла, фрита, шамот, полімери – застосовують для вироб-ва полімер., оздоблювал. матеріалів, лаків, фарб. Сировиною для буд. матеріалів і виробів можуть бути відходи від осн. вироб-ва (гіпс, азбестоцементні відходи, термопласт. полімери тощо). Органічні відходи вироб-ва полімер. матеріалів також є сировиною буд. матеріалів. Б. м. і в. п. має важливе значення для індустріалізації буд-ва, зниження його вартості, заощадження металу й деревини, підвищення ефективності капіталовкладень у нар. госп-во.

Окремі види буд. матеріалів (цегла, черепиця, труби, вапно, гіпс, керамічні блоки) відомі здавна. Випалювані буд. матеріали застосовували в Київ. Русі. Поява у 19 ст. портландцементу зумовила вироб-во та застосування в буд-ві бетону й залізобетону. Б. м. і в. п. на поч. 20 ст. мала низький рівень техніки, невеликі обсяги вироб-ва, обмежений асортимент матеріалів, підпр-ва були нерівномірно розміщені. 1913 в Україні вироблено 0,3 млн т цементу, 0,6 млрд шт. цегли, 5,4 млн м2 м’якої покрівлі, 1 млн м2 віконного скла. Перші пром. підпр-ва в Україні з виготовлення буд. матеріалів і виробів – Харків. з-д метлаських плиток (засн. 1854), Амвросіївський (1896), Здолбунівський (1898) цементні з-ди, Костянтинівський склозавод (1896). У 1913 в Україні налічувалося бл. 500 підпр-в з вироб-ва буд. матеріалів і виробів, більшість яких були дрібними кустарними, з примітивним устаткуванням і переважно сезонним характером роботи. За роки рад. влади значно збільшилося вироб-во цементу, азбестоцемент. листів і труб, буд. цегли, вікон. скла, а також ефектив. матеріалів і виробів: швидкотвердного, декоративного та ін. видів спец. цементів, великорозмір. хвилястих і плоских азбестоцемент. листів, склоруберойду, кольорових кераміч. плиток, фарфорових сан.-тех. виробів, склоблоків, тепло- та звукоізоляц. матеріалів, виробів із полімерної сировини тощо. Сталися зміни і в структурі продукції Б. м. і в. п. Збільшилася питома вага великорозмір. виробів у вироб-ві стінових матеріалів, зросло вироб-во високоефектив. виробів з мінерал. вати на синтетичному в’яжучому, твердих плит, легких обгороджувал. конструкцій тощо. У 1930–40-х рр. споруджено Дніпродзержин. і Єнакіївський цементні з-ди, Артемівський з-д з вироб-ва кераміч. труб та ін. Особливого розвитку набула Б. м. і в. п. у післявоєн. час, її темпи значно випереджали заг. темпи зростання пром-сті, відповідно зросли обсяги буд.-монтаж. робіт. В усіх обл. України було збудовано нові потужні високомеханізовані підпр-ва: Новоамвросіївський, Миколаївський (Львів. обл.), Новоздолбунів., Балаклійський, Криворіз., Ольшанський, Кам’янець-Поділ. цементні з-ди, Київ. комбінат азбестоцемент. виробів, Львів. з-д тех. скла, Запоріз., Білоцерків., Ждановський і Донец. з-ди теплоізоляц. матеріалів.

За останні роки в буд. комплексі України відбулися істотні структурні зміни. Перехід нар. госп-ва до ринк. умов і форм господарювання без усебічного обґрунтування дещо негативно позначився на вироб. діяльності всієї галузі. Структура буд. комплексу стала неоднорідною. Багато буд., проектних та наук. орг-цій почали працювати як орендні та акціонерні колективи. Потужності з вироб-ва традиц. буд. матеріалів та виробів в Україні (цемент, шифер, збірний залізобетон, м’яка покрівля, скло, сан.-тех. вироби тощо) загалом задовольняють потреби капітал. буд-ва. Однак недостатньо уваги приділяється вдосконаленню вироб-ва новітніх буд. матеріалів, які широко використовуються в буд. практиці за кордоном. Це теплоефективні стінові матеріали: вироби з ніздрюватого бетону, тришарові залізобетонні панелі, сучасні керамічні вироби. Не вистачає потужностей для вироб-ва мастик, клеїв, пластифікаторів, мала частка високоякісної продукції в добротній упаковці.

Першочерговим завданням, поряд із модернізацією більшості потужностей з вироб-ва традиц. видів продукції, є створення нових підпр-в з випуску виробів для індивідуал. житлового буд-ва. За умов ринк. економіки, різкого спаду попиту й вироб-ва для України є актуальним створення і розширення вироб-ва ефектив. малоенергоємних буд. матеріалів і виробів з місц. сировини та відходів вироб-ва.

Літ.: Болдырев А. С., Добужанский В. И., Рекитар Я. А. Технический прогресс в промышленности строительных материалов. Москва, 1980; Кривенко П. В., Барановський В. Б., Безсмертний М. П. та ін. Будівельні матеріали. К., 1993.

П. В. Кривенко, О. А. Братко, Л. О. Шейнич

Стаття оновлена: 2004