Будівельних матеріалів і виробів Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут — Енциклопедія Сучасної України

Будівельних матеріалів і виробів Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут

БУДІВЕ́ЛЬНИХ МАТЕРІА́ЛІВ І ВИ́РОБІВ Український науково-дослідний та проектно- конструкторський інститут – наукова установа, що досліджує проблеми розроблення, виготовлення та використання будівельних матеріалів і виробів. Засн. 1928 у Києві як Укр. НДІ буд. матеріалів, від 1945 – відділ. Академії арх-ри УРСР. 1957, у зв’язку з ліквідацією Академії, об’єдн. із Центр. НДІ буд. матеріалів і отримав назву НДІ буд. матеріалів і виробів. Від 1991 Ін-т входить до складу Укр. держ. корпорації «Укрбудматеріали». Від 1992 – сучасна назва. Осн. напрями наук.-тех. та проектно-конструктор. діяльності: розробка технологій, обладнання та проектів вироб-ва стінових матеріалів, місц. в’язких, пористих заповнювачів, теплоізоляц. виробів (зокрема композиційних на основі базальту), м’яких покрівель, полімерних і облицювал. матеріалів; прогнозування розвитку пром-сті буд. матеріалів; розробка нормат. документації на буд. матеріали та вироби. На основі дослідж. та розробок Ін-ту вперше в СРСР 1949 в Києві було введено в дію з-д кераміч. блоків. Серед ін. розробок – впровадження у вироб-во цирконієвих глухих полив для керам. плиток у пром-сті СРСР і за кордоном. Від 1956 Ін-т є головним у галузі дослідж. перлітової сировини, технології її переробки, вироб-ва теплоізоляц. матеріалів. На основі спученого перліту розроблено нові теплоізоляц. матеріали – бітумоперліт, керамоперліт, поризований перлітосилікат, фільтроперліт тощо, сконструйовано устаткування для виготовлення спученого перліту різного призначення. Розроблено технологію вироб-ва пористих заповнювачів, здійснено проектування і буд-во установок для випуску шлакової пемзи з вогненно-рідких шлакових розплавів металург. пром-сті, керамзиту, спученого перліту й аглопориту. Важл. значення мало створення нових видів легких бетонів – перлітобетону та керамзитоперлітобетону, а також керамзитозолобетону, які широко застосовуються в буд-ві. В Україні за розробками Ін-ту організовано вироб-во полімер. та покрівел. матеріалів (лінолеуму, облицювал. плитки, поліефірного склопластику тощо), створено і впроваджено принципово нові конструкції й технології виготовлення витих дренаж. труб із полівінілхлориду для дренажу зрошуваних земель. За розробками Ін-ту пром-сть освоїла випуск цегли марок 100–150 з відходів вуглезбагачення. Розробки з технологій та устаткування для вироб-ва ніздрюватого бетону стали основою проектування та реконструкції підпр-в для випуску ефектив. несучих та стінових ніздрюватобетон. виробів. В Ін-ті розроблено технологію виготовлення пористого заповнювача для бетонів на основі відходів ТЕС (70–80 % маси). За новою технологією у м. Бурштин Івано-Фр. обл. побудовано з-д потужністю 200 тис. м3 заповнювачів за рік. Для розвитку сировин. бази пром-сті буд. матеріалів вивчено і встановлено придатність для використання в буд-ві глин, кремнеземистих матеріалів, перлітів, туфів, мармурів, гранітів, лабрадоритів, вапняків та ін. природ. матеріалів. Серед відомих науковців Ін-ту – В. Григор’єв, Л. Єршов, А. Жуков, Ю. Корнілович, Б. Родін, І. Солонінко, І. Удачкін. Перший дир. – Б. Лисін (1928–47), від 1988 – В. Сай. Ін-т є співзасн. період. збірника наук. праць «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка» (від 1978), ж. «Будівельні матеріали та вироби», каталогу «Будматеріали» (обидва – від 2000). Від 1999 – співорганізатор щоріч. міжнар. виставки-конф. «Реконструкція житла».

Статтю оновлено: 2004
Цитувати статтю
С. Д. Липовська . Будівельних матеріалів і виробів Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=36523 (дата звернення: 05.03.2021).