Будівельні норми - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Будівельні норми

БУДІВЕ́ЛЬНІ НО́РМИ – комплекс норм, система нормативних документів (НД) України в галузі будівництва. НД розробляють і застосовують згідно з правилами, що встановлені міжгалуз. «Державною системою стандартизації» та галуз. «Системою стандартизації й нормування в будівництві». Процес створення системи НД України в галузі буд-ва започатк. 1992, передбачає впровадження нових принципів стандартизації з поступовим наближенням до стандартів ЄС. Вимоги НД обов’язкові для всіх організацій-розробників та користувачів у галузі буд-ва. Вимоги НД спрямовані на забезпечення пріоритету інтересів споживача продукції, робіт, послуг і потреб сусп-ва, збереження й рац. використання всіх видів ресурсів і взаємопов’язані з ін. НД. Через систему НД реалізуються осн. положення стандартизації та нормування в буд-ві, зокрема: єдина тех. політика; надійність і безпека об’єктів буд-ва; встановлення вимог здорових і безпечних умов праці та побуту в насел. пунктах, проектованих спорудах, підпр-вах; забезпечення належного наук.-тех. рівня та якості буд-ва на основі впровадження досягнень науки, техніки й передового досвіду в практику проектування і буд-ва, вироб-ва буд. конструкцій, виробів і матеріалів; рац. використання земель, природ. ресурсів та охорона довкілля; скорочення інвестиц. циклу та підвищення ефективності капіталовкладень; економія матер., енергет. і труд. ресурсів; удосконалення орг-ції проектування та інж.-пошук. робіт, кошторис. справи, буд-ва та вироб-ва буд. конструкцій, виробів та матеріалів; створення суміщених норм технол. та буд. проектування. НД України в галузі буд-ва для забезпечення єдиного реєстрац. підходу згруповані в комплекси, підкласи та класи й розподіляються на такі види: держ. стандарти (ДСТУ), держ. буд. норми (ДБН), відомчі буд. норми (ВБН), регіон. буд. норми (РБН), тех. умови (ТУ). ДСТУ встановлюють організац.-метод. та заг.-тех. вимоги до об’єктів буд-ва і пром. продукції буд. призначення, забезпечують їх розробку, вироб-во та експлуатацію.

ДБН розробляють на продукцію, процеси та послуги в галузі містобудування (дослідж., проектування, підготовка, зведення, реконструкція і реставрація об’єктів буд-ва, планування та забудова насел. пунктів і територій), а також у галузі орг-ції, технології, упр. й економіки буд-ва. ВБН розробляють за відсутності ДБН або в разі необхідності встановлення вимог, що перевищують або доповнюють вимоги ДБН, з урахуванням специфіки діяльності орг-цій та підпр-в певного відомства і ним же затверджують. РБН містять регіон. правила забудови насел. пунктів і територій, розробляють і затверджують згідно Закону України «Про основи містобудування». ТУ встановлюють вимоги до конкрет. видів пром. продукції буд. призначення, її виготовлення, упакування, маркування, приймання, контролю та випробувань, транспортування та зберігання. Як НД України в галузі буд-ва застосовують також документи колиш. СРСР та УРСР до їх заміни чи скасування, а також міжнар., регіон. і нац. стандарти, норми та правила ін. держав, що входять у «Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва», який оновлюється через один-два роки. Повноваження з нормат. забезпечення буд. комплексу покладені на Держбуд України.

О. М. Лівинський

Стаття оновлена: 2004