Будівельні роботи - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Будівельні роботи

БУДІВЕ́ЛЬНІ РОБО́ТИ – сукупність виробничих процесів, у результаті яких створюється визначений вид будівельної продукції при зведенні споруд і монтажі технологічного устаткування. Види Б. р. дістали назву за перероблюваними матеріалами (земляні, бетонні, кам’яні та ін.), монтованими конструктив. елементами (влаштування паль, покрівель, підлог тощо), виконуваним процесом (монтажні, транспортні та ін.). Б. р. поділяються на загальнобудівельні (земляні, влаштування паль, фундаментів), які здійснюють у ході заг.-буд. операцій, та спеціальні (електромонтажні, роботи з монтажу технол. устаткування, сан.-тех., оздоблювальні), які виконують спеціаліз. орг-ції. Б. р. поділяють також на підготовчі (розвідувал., підготовка території), основні (всі види заг.-буд. робіт) і допоміжні (встановлення риштувань, ущільнення ґрунту). Кожен вид Б. р. складається з кількох взаємопов’язаних простих (зокрема монтаж панелей) або комплексних (напр., бетонування фундаменту) робіт. До робіт, які виконують у підсобних вироб-вах буд. орг-цій, належать: приготування бетону і розчину, фарб, виготовлення бетон., залізобетон., дерев’яних та ін. конструкцій, напівфабрикатів і технол. оснастки (опалубки, риштування тощо) полігон. методом або в майстернях буд. орг-цій, добування піску, гравію і каміння в кар’єрах, не виділених на пром. баланс, вантажно-розвантажувал. та складські роботи, тех. обслуговування й ремонт буд. машин та ін. види робіт. До робіт, які виконують орг-ції, що обслуговують безпосередньо буд. об’єкт, належать: постачання на буд. майданчик (приоб’єктний склад) матеріалів, деталей, конструкцій і технол. устаткування автотранспортом буд. орг-ції, тех. експлуатація цих засобів, лабораторні роботи (контроль якості матеріалів і конструкцій), утримання служб. і житл. будинків буд. орг-цій тощо. Б. р. виконують за буд. проектуванням із застосуванням потокового методу. Б. р. розглядають у трьох аспектах: технологія, орг-ція й економіка їх виконання. Технологія передбачає послідовність виконання робіт, порядок їх здійснення і засоби механізації (буд. машини), які застосовуються. Орг-ція визначає терміни та обсяг виконання робіт, а також необхідний профес.-кваліфікац. склад виконавців. Вимоги до якості Б. р. містяться в будівельних нормах. Економіка виконання дає оцінку витрат матер. і труд. ресурсів у вигляді тех.-екон. показників. Унаслідок індустріалізації буд-ва Б. р. набувають характеру монтаж. робіт – комплексно-механізов. зведення споруд зі збір. елементів завод. виготовлення.

О. М. Лівинський

Стаття оновлена: 2004