Будівельно-дорожньої та інженерної техніки науково-дослідний інститут | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Будівельно-дорожньої та інженерної техніки науково-дослідний інститут


Будівельно-дорожньої та інженерної техніки науково-дослідний  інститут

БУДІВЕ́ЛЬНО-ДОРО́ЖНЬОЇ ТА ІНЖЕНЕ́РНОЇ ТЕ́ХНІКИ Науково-дослідний інститут – наукова установа, що досліджує проблеми будівельно-дорожньої та інженерної техніки. Засн. 1993 як структур. підрозділ Київ. ун-ту буд-ва та арх-ри, від 1999 підпорядк. Мін-ву освіти і науки України й функціонує як окремий НДІ при Ун-ті. Осн. напрями роботи: фундам., пошук. та прикладні дослідж. в галузі робочих процесів ґрунто- і породоруйнів. машин для земляних, дорожніх, інж., аварійно-рятувал., меліоратив. робіт та їх практична реалізація. Фундам. дослідження: створення основ теорії динам. (високошвидкіс., ударного, вібрац., електроімпульс., гідроудар., віброударного тощо) руйнування природ. і штуч. робочих середовищ; розробка енергозберігал. низькоенергоєм. принципів і швидкіс. технологій руйнування ґрунтів, гірських порід, бетонів і залізобетонів за різних умов (назем., підзем., підводних); теор. дослідження процесів взаємодії робочих органів машин із робочим середовищем там, де неможливе збільшення великих робочих швидкостей. Ін-т працює над створенням машин, комплексів, приладів, механізмів, інструментів і робочих органів різного призначення (буд., дорожніх, меліоратив., гірничих, військ.-інж., аварійно-рятувал., підводних тощо) з найвищою питомою продуктивністю (15–25 м3/год кВт). Дослідж. та впровадження розробок здійснювалося спільно з ОКБ «Будшляхмаш», НДІ «Мехбуд», НДІ гірн. машинобудування (м. Краматорськ Донец. обл.), Донец. НДІ машинобудування та ін., налагоджено міжнар. наук. зв’язки. Створ. машини й устаткування, що значно перевищують показники найкращих зарубіжних, а в окремих випадках не мають світ. аналогів: механізов. землерийний інструмент, високопродуктивні робочі органи «статичної» та динаміч. дії, високопродуктивне швидкісне устаткування на одноківшеві екскаватори, машини для розробки ґрунтів у підвод. умовах та для видобування і швидкіс. обробки кам’яних матеріалів, прилади й устаткування для оцінки глибоковод. ґрунтів та їх розробки. Серед відомих науковців О. Лівинський, В. Черненко, Ю. Абрашкевич, В. Смирнов, М. Сукач та ін. Ін-т видає наук.-тех. журнали «Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини» (від 1965) і «Техніка будівництва» (від 1997). Дир. В. Баладинський (від 1993).

Статтю оновлено: 2004