Будрін Петро Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Будрін Петро Васильович


Будрін Петро Васильович

БУ́ДРІН Петро Васильович (18(30). 06. 1857, с. Нердва Перм. губ., Росія – 27. 03. 1939, Ленінград, нині С.-Петербург) – вчений-агроном, рослинознавець. Закін. С.-Петербур. ун-т (1879). Від 1882 – доц., від 1885 – проф., зав. каф. землеробства, одночасно 1883–1902 – зав. навч.-дослід. ферми, 1891–1905 – засн. і зав. першої у світі каф. рослинництва, 1895–1900 – пом. дир., 1902–05 – дир. Ново-Олександрій. ін-ту с. госп-ва та лісівництва (Польща, від 1914 – у Харкові, нині Харків. аграр. ун-т); зав. Енгельгардтів. с.-г. дослід. станції (1905–07). Засн. і дир. першої в Рос. імперії Харків. с.-г. обл. селекц. дослід. станції (нині Ін-т рослинництва УААН). Від 1913 – проф., зав. навч. частини С.-Петербур. с.-г. курсів (згодом Ленінгр. с.-г. ін-т). Після 1917 викладав у ленінгр. НДІ: прядил. культур; боротьби зі шкідниками сільс. і ліс. госп-ва. 1916–31 – зав. відділу рослинництва, наук. консультант С.-г. музею в Ленінграді; одночасно 1919–23 – дир. Микол. дослід. станції, 1923–27 – засн. і кер. Дєтськосел. лляної дослід. станції. Організатор і кер. 1-го Всерос. з’їзду діячів у галузі селекції с.-г. рослин, насінництва та розповсюдження насіннєвого матеріалу в Харкові (1911). Б. – один з організаторів і пропагандистів селекц. роботи в Росії; вперше у світ. науці і практиці обґрунтував використання люпину в якості зеленого добрива для ґрунтів різного мех. складу, а також розробив і впровадив лляні сівозміни.

Пр.: Новые враги наших хлебных растений // Тр. Император. вольного экон. об-ва. 1881. Т. 2; Искусственные преимущественно азотистые удобрения. Варшава, 1888; Данные по культуре сельскохозяйственных растений на опытной ферме в Новой Александрии за время 1881–1898 гг. Ч. 1. Зерновые хлеба. Варшава, 1899; Ч. 2. Бобовые зерновые растения и разные кормовые травы. Варшава, 1899; Ч. 3. Клубневые, корнеплодные и разные торговые растения // Зап. Ново-Александрий. ин-та с. хоз-ва и лесоводства. Варшава, 1900. Т. 13, вып. 2; Основы полевой культуры. Ленинград, 1925; Зеленое удобрение. Москва; Ленинград, 1927; Частное земледелие. Полеводство. Ч. 1–2. Москва; Ленинград, 1928; Как повысить урожай зерновых хлебов. Ленинград, 1930.

Літ.: Биографический словарь профессоров и преподавателей С.-Петербургского ун-та. Т. 1. С.-Петербург, 1896; Професор Будрін Петро Васильович (1857–1939): Бібліогр. покажч. наук. пр. К., 2001.

Статтю оновлено: 2004