Бужинський Михайло Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бужинський Михайло Михайлович

БУЖИ́НСЬКИЙ Михайло Михайлович (17. 05. 1879, Полтава – 1937, Харків) – історик, краєзнавець-архівіст. Чл. президії Полтав. наук. т-ва при ВУАН. Закін. 1-у Полтав. чол. г-зію, навч. у Моск. військ. юнкер. школі (1900–02), закін. вищі курси при Військ. академії. Викладав у Моск. кадет. корпусі (1905–09), Петров. полтав. кадет. корпусі (1909– 19). Один із засн. Полтав. губ. спілки інвалідів (1917). Від 1923 – керуючий справами, від 1924 – секр. Полтав. губ. архів. управління. Від 1925 – інспектор Полтав. окруж. архів. управління, одночасно в. о. зав. істор. архіву Полтавщини, від 1927 – вчений архівіст, від 1932 – кер. організац.-тех. сектору архіву. Одночасно працівник Комісії історії Лівобереж. України та Слобід. України при ВУАН (1927). Один із подвижників краєзнав. руху на Полтавщині. Заарешт. 2 серпня 1936 за сфальсифікованим звинуваченням. 1937 засудж. до 3-х р. ув’язнення. Помер у в’язниці після суду. Наук. дослідж. у галузі краєзнавства та архівознавства.

Пр.: До гімназіальних літ М. П. Драгоманова: Архівні доповнення до споминів Олени Пчілки // Україна. 1926. Кн. 2–3(17); Листи В. Б. Антоновича до Б. С. Познанського // Там само. 1926. Кн. 5(30); З історії Полтавського магістрату за перші роки його існування. 1752–1767 // Зап. Істор.-філол. відділу ВУАН. К., 1927. Кн. 11; Гадяцький ключ: До історії землеволодіння на Лівобережжі // Зап. Полтав. наук. т-ва при ВУАН. П., 1928. Вип. 2; До біографії В. Л. Лукашевича // За сто літ: Мат. з громад. й літ. життя України 19 і початків 20 ст. К., 1928. Кн. 3, т. 29; Архівознавчий процес – на рівень вимог життя // Арх. Рад. України. 1932. № 6.

Літ.: Жук В. Як фальсифікувалася справа (М. М. Бужинський) // Архів. зб. на посвяту 90-річчя Полтав. вченої архів. комісії. 1903–1933. П., 1993; Пустовіт Т. Бужинський Михайло Михайлович // Архiв. зб. до 80-рiччя Держ. архiву Полтав. обл.: Мат. наук. конф. П., 1998; Його ж. Бужинський Михайло Михайлович // Укр. архівісти: Біобібліогр. довід. К., 1999. Вип. 1.

Т. П. Пустовіт

Статтю оновлено: 2004