Бужієвська Тамара Іванівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бужієвська Тамара Іванівна


Бужієвська Тамара Іванівна

БУЖІЄ́ВСЬКА Тамара Іванівна (26. 03. 1935, Полтава) – лікар-педіатр. Д-р мед. н. (1984), проф. (1988). Держ. премія України в галузі н. і т. (1998). Закін. Київ. мед. ін-т (1958). Працювала в Ін-ті інфекц. хвороб АМН СРСР у Москві (1958–69), в Ін-ті молекуляр. біології і генетики АН УРСР (1969–89). Від 1989 – зав. каф. мед. генетики Київ. мед. академії післядиплом. освіти. Напрями наук. дослідж.: віруси як мутагени, генет. моніторинг, клінічна генетика. Засн. наук. школи з мед. генетики.

Пр.: Аденовірусні захворювання. К., 1964; Вирусиндуцированный мутагенез в клетках млекопитающих. К., 1984; Генетические исследования загрязнения окружающей среды. К., 1989 (співавт.); Генетика эндокринных заболеваний. К., 1993 (співавт.); Основи медичної генетики. К., 1994; Генетичні чи екогенетичні наслідки Чорнобильської аварії? Факти та гіпотези // ЦГ. 1996. Т. 30, № 4 (співавт.).

Літ.: Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика 80 років (1918–1998). К., 1998.

Статтю оновлено: 2004