Бузек Юзеф - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бузек Юзеф

БУ́ЗЕК Юзеф (Buzek Józef; 16. 11. 1873, с. Коньска Воля Цєшин. пов. Катовіц. воєводства, Польща – 22. 09. 1936, м. Цєшин, Польща) – польський юрист, економіст, історик, політик. Закін. правничі ф-ти Яґеллон. (Краків) і Віден. ун-тів. Д-р права (1899). Габілітувався у Львів. ун-ті (1902), де почав працювати приват-доц., від 1904 – проф. адм. права і статистики. Надзвичай. проф. (1905), звичай. проф. (1910). У 1899–1902 працював у Центр. статист. комісії у Відні, 1904–10 – кер. Крайового статист. бюро у Львові. 1907–18 двічі обирався послом від Львова до Держ. ради у Відні. Від 1918 – посол польс. сейму, 1922–27 – чл. сенату. До 1-ї світ. війни співпрацював з Демократ.-нац. партією, згодом перейшов до Польс. селян. партії «Пяст». Заснував Гол. статист. управління, був його дир. (1918–29). Досліджував екон. та соц. відносини на польс. землях і в Галичині, нац. політику урядів Австро-Угорщини, Німеччини, розвиток освіти. Прихильник наук. підходу до аналізу сусп. явищ, віддавав перевагу статист. методам. Одним із перших порушив проблему та подав типол. характеристику процесів денаціоналізації в європ. країнах наприкінці 19 ст. Досліджував укр.-польс. стосунки в Галичині. Прихильник примирення і співжиття обох народів, запропонував створити нац. курії (польс. та укр.) на виборах до галиц. крайового сейму. За взірцями франц. та амер. конституцій підготував проект конституції Польщі, що спирався на територ. самоврядування, але його не затвердили.

Пр.: Proces wynarodowienia w świetle nowszej statystyki narodowościowej państw europejskich. Lwów, 1903; Historіa polityki narodowościowej rządu pruskiego wobec Polaków od traktatów wiedeńskich do Ustaw wyjątkowych z r. 1908. Lwów, 1909; Rozsiedlenie ludności Galicji według wyznania i języka // Wiadomości Statystyczne o Stosunkach Krajowych. Lwów, 1909; Rozwój stanu szkół średnich w Galicji w ciągu ostatnich lat 50 (1859–1909) // Muzeum. 1909. Rocznik 15, dodatek 3; Administracja gospodarstwa społecznego. Wykłady z zakresu nauki administracji i austryjackiego prawa administracyjnego. Lwów, 1913.

Л. О. Зашкільняк

Стаття оновлена: 2004