Бузовер Федір Якович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бузовер Федір Якович

БУЗО́ВЕР Федір Якович (19. 02. 1903, с. Вербки, нині Павлогр. р-ну Дніпроп. обл. – 04. 02. 1976, Харків) – фізіолог рослин, біохімік. Д-р біол. н. (1963), проф. (1964). Держ. нагороди СРСР. Закін. Дніпроп. ІНО (1926), де й працював викл. (від 1928); потім доц. Всеукр. заоч. ін-ту підвищення кваліфікації викладачів у Харкові. Від 1933 – доц., від 1964 – проф. каф. фізіології рослин і мікробіології Харків. с.-г. ін-ту (нині аграр. ун-т). Працював над створенням фізіології найважливіших с.-г. рослин, вивчаючи значення мікроелементів у їх живленні.

Пр.: Влияние калия на деятельность инвертазы в листьях картофеля // Докл. АН СССР. 1950. Т. 76; Влияние бора на накопление углеводов и ферментную деятельность картофеля // Там само. 1951. Т. 78, вып. 6; Некоторые вопросы водного обмена в растении картофеля // Агробиология. 1956. № 3; Водный режим картофеля // Тр. Харьков. с.-х. ин-та. 1966. Т. 48; Фотосинтез картофельного растения. Исследования по физиологии и биохимии растений // Там само. Т. 57; К вопросу о минеральном питании картофеля // Там само. 1969. Т. 78; Питание картофельного растения из почвы // Физиология с.-х. растений: В 12 т. Т. 12. Москва, 1971 (співавт.).

Літ.: Липшиц.

Г. М. Лясковський

Стаття оновлена: 2004