Бука Анатолій Янович — Енциклопедія Сучасної України

Бука Анатолій Янович

БУ́КА Анатолій Янович (13. 02. 1929, с. Манченки, нині Дергачів. р-ну Харків. обл.) – вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (1990), проф. (1996). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Харків. с.-г. ін-т (1951). Працював агрономом у Харків. обл. (1951–58); ст. н. с. відділу рільництва Укр. НДІ рослинництва, селекції та генетики (Харків, 1958–69); зав. лаб. системи добрив у сівозмінах (1969–93), зав. відділу агрохімії (1993–98), гол. н. с. лаб. орган. добрив та гумусу (1998–2002) Ін-ту ґрунтознавства та агрохімії УААН (Харків). Наук. дослідж. з рослинництва та агрохімії: вдосконалення технології вирощування різних польових культур, поліпшення природ. корм. угідь, системи обробітку ґрунту та його захисту від ерозії. Розробив і впровадив у с.-г. вироб-во України ресурсозберігал. технології застосування мінерал. добрив.

Пр.: Буркун – бобова культура. Х., 1963; Удобрення польових культур при інтенсивних технологіях вирощування. К., 1990 (співавт.); Преодоление почвоутомления в результате эффективного применения севооборота, рациональной системы удобрений и обработки почвы // Почвенно-экол. условия возделывания с.-х. культур. К., 1991; Оптимізація азотного живлення рослин при інтенсивних технологіях. К., 1992 (співавт.); Оптимізація доз застосування азотних добрив на основі рослинності і ґрунтової діагностики живлення рослин. Х., 2000 (співавт.).

Статтю оновлено: 2004
Цитувати статтю
В. В. Хоролець . Бука Анатолій Янович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=36635 (дата звернення: 08.03.2021).