Букатевич Назарій Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Букатевич Назарій Іванович

БУКАТЕ́ВИЧ Назарій Іванович (10(22). 10. 1884, м-ко Любомль, нині місто Волин. обл. – 15. 12. 1984, Одеса) – етнограф, історик, мовознавець. Канд. філол. н. (1943). Закін. Юр’єв. (нині Тартус.) ун-т (Естонія, 1912). Від 1922 викладав в Одес. ін-ті нар. госп-ва, ІНО, пед. ін-ті, від 1937 – в Одес. ун-ті (від 1960 – проф., до 1971 – зав. каф.). Чл. Етногр. комісії ВУАН. Вивчав розвиток укр. чумацтва на Пд. України. На основі архів. та статист. матеріалів показав, що рос. генерал-губернатори обстоювали привілеї рос. купецтва, яке скуповувало сіль оптом, нав’язуючи укр. чумакам завищені ціни. Досконало дослідив чумац. шляхи сполучення, звичаєве право, визначив хронол. межі актив. функціонування промислу. Опублікував кілька наук. розвідок, де використав зразки нар. творчості. Влітку 1938 звинувачений у контрреволюц. і націоналіст. діяльності, засудж. на 5 р. заслання. Повернувшись до Одеси, у вересні 1945 очолив в Ун-ті каф. рос. мови й відтоді працював у галузі рос. мовознавства, вивчав давньослов’ян. пам’ятки. Досліджував проблеми розвитку синтаксич. систем рос. мови та питання словотвору слов’ян. мов. Реабіліт. у вересні 1958.

Пр.: Чумацтво в 17–18 ст. // Вісн. Одес. комісії краєзнавства при ВУАН. О., 1925. № 2–3; Чумацтво на Україні: Істор.-етногр. нариси. О., 1928; Український фольклор у творчості Коцюбинського // Коцюбинський: Зб. ст. Х.; К., 1931; Опыт исторического изучения предлогов и предложных сочетаний в русском литературном языке. О., 1957. Вып. 1, 2; Очерки по сравнительной грамматике восточнославянских языков. О., 1958 (співавт.); Учение о словообразовании русского языка в трудах советских лингвистов. О., 1970; Историческая грамматика русского языка: Учеб. К., 1974 (співавт.).

Літ.: Шишов В. Ф. Назарий Иванович Букатевич. О., 1980; Карпенко Ю. О. Столітній ювілей // Мовознавство. 1984. № 5; Борисенко В. К. Нариси з історії української етнології 1920–1930-х років. К., 2002.

Г. Д. Зленко

Статтю оновлено: 2004