Буковинознавства науково-дослідний центр | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Буковинознавства науково-дослідний центр


Буковинознавства науково-дослідний центр

БУКОВИНОЗНА́ВСТВА Науково-дослідний центр – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми буковинознавства. Діє при Чернів. ун-ті у складі н.-д. частини. Засн. 1992 з ініціативи О. Панчука та Т. Кияка. Осн. напрями діяльності Центру: дослідження історії нац., культур. та соц.-екон. розвитку Буковини, міграц. та демогр. процесів в Буковині, засад духов. життя етносів Буковини, літ. спадщини цього краю. У складі – відділи: історії, культури, міжнац. проблем, буковин. діаспори та екології, а також Австр. б-ка з відділом буковинознавства (6200 т.). Центр співпрацює зі спорідненими наук. буковинознав. установами Німеччини (Буковина-Інститут, м. Авґсбурґ; Академія Балтика, м. Любек), Румунії (Ін-т буковин. студій, м. Радівці), а також Австр. ін-том Сх. та Пд.-Сх. Європи, Австр. кооперацією у Відні, Каринтій. ін-том етніч. меншин (м. Клаґенфурт, Австрія), Укр.-австр. бюро співпраці в освіті, науці і культурі (Львів). Зазначені інституції наголошують на європ. характері Буковини, акцентуючи увагу на співіснуванні різних народів та етніч. груп у центральноєвроп. просторі в усіх галузях науки, культури й літ-ри. Центр видавав щорічник «Вісник Центру Буковинознавства», від 1994 разом з Держ. упр. Мін-ва екології та природ. ресурсів України в Чернів. обл. видає ж. «Зелена Буковина». Здійснює коментовані перевидання історично цінних творів з буковинознав. тематики та видання нових, оригін. досліджень співробітників та науковців Центру. Вийшли друком: «Православні свята на Буковині» Й.-Т. Сележана (1993), «Опис Буковини Габріеля фон Сплені» О. Огуя, М. Сайка (1995), «Буковинські говірки» К. Германа (1995), «Український народний костюм Північної Буковини: Традиції і сучасність» М. Костишиної (1996), «Слідами забутої війни в Буковині» В. Заполовського, С. Осачука (1998), «Німці Буковини: Історія товариського руху (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)» С. Осачука, «Демографічний розвиток населення Буковини за австрійськими урядовими переписами (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.)» Г. Скорейка (обидві – 2002; усі – Чернівці) та ін. Спільно з ін. буковинознав. інституціями проводить щорічні міжнар. конф. (проходять почергово у Чернівцях, Радівцях та Авґсбурзі). Провідні науковці Центру: філологи Н. Бабич, Т. Кияк, О. Матійчук, Н. Панчук, П. Рихло, історики В. Ботушанський, О. Добржанський, О. Масан, С. Осачук. Очолює Центр від часу його заснування О. Панчук.

Статтю оновлено: 2004