Буковинський державний фінансово-економічний інститут | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Буковинський державний фінансово-економічний інститут


Буковинський державний фінансово-економічний інститут

БУКОВИ́НСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ ФІНА́НСОВО- ЕКОНОМІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т – вищий навчальний заклад, що готує фахівців у галузі економіки. Підпорядк. Мін-ву фінансів України. Засн. 1944 у Чернівцях як фінанс. технікум, від 1993 – Буковин. фінанс.-екон. коледж. Сучасна назва – від 1998. Функціонують 3 ф-ти: фінанс.-екон., заоч., підготовки молодших спеціалістів. На них здійснюється підготовка фахівців на базі неповної та повної серед. освіти (переважно за держ. замовленнями) за спеціальностями: «фінанси», «облік і аудит», «банків. справа», «економіка підпр-ва». Навчаються понад 1,5 тис. студентів. У наук.-викладац. складі – 50 % д-рів та канд. н., доц. Від 2000 Ін-т видає «Науковий вісник БДФЕІ. Економічні науки» та г. «Фінансист». Розміщується у 3-х навч. корпусах, функціонують 40 сучасно обладнаних кабінетів, лекційні та акт. зали, комп’ютерні лаб., два гуртожитки. 70 % випускників Ін-ту працюють у фінанс. сфері Буковини. Серед відомих випускників – О. Василик, С. Юрій, С. Осадець. Очолює заклад В. Прядко (від 1989).

Статтю оновлено: 2004