Буковинський журнал - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Буковинський журнал

«БУКОВИ́НСЬКИЙ ЖУРНА́Л» – громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній часопис. Видається від 1992 у Чернівцях. Засн. – Чернів. ун-т, упр. у справах преси та інформації облдержадміністрації, обл. орг-ція т-ва «Просвіта». «Б. ж.» опублікував низку творів худож. літ-ри й документалістики, які в часи тоталітаризму були заборонені, зокрема «Апостол черні» О. Кобилянської, антимосквофіл. статтю «Щоб не було запізно!» Ю. Федьковича, знайдені у сховищах університет. б-ки автографи віршів Олега Ольжича, мемуари громад. і політ. діячів Буковини, провідників укр. нац. руху О. Поповича, Т. Галіпа. Часопис віддзеркалює літ. процес на Чернівеччині (поезії Т. Мельничука, В. Голобородька, В. Вовк, М. Івасюка, В. Вознюка, Б. Бунчука, К. Міщенко, романи «Смерть – сестра моєї самотності» Г. Тарасюк, «Дефіляда в Москві» В. Кожелянка, повість «Птах самотній» М. Лазарука, новели Я. Лижника, Й. Бурга). Публікує роботи вітчизн. дослідників історії України – О. Романця, Б. Тимощука, В. Ботушанського, О. Масана, О. Добржанського та діаспори і зарубіжжя – Ю. Книша (Канада), Е. Турчинського (Німеччина), М. Чередарека (Румунія). З літературознав. дослідженнями виступають Н. Бабич, А. Волков, О. Івасюк, В. Косяченко, Б. Мельничук, П. Рихло та ін. Характерним для «Б. ж.» є постійне звернення до проблем міжетніч. взаємин, культур. взаємовпливів на теренах багатонац. краю в минулому і сьогодні. Містить прозові й поет. переклади з ідиш, румун., нім., італ. та ін. мов. У «Б. ж.» опубл. укр. мовою окремі твори П. Целана, Г. Дроздовського, Й. Бурга, роман Р. Флінклера «Чистилище» (перекл. з нім. П. Рихла). У часописі є розділи «Наш вернісаж», «Есеї», «Наші публікації», «Літературознавство», «Імена».

Б. В. Загайський

Стаття оновлена: 2004