Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН


Буковинський інститут агропромислового виробництва УААН

БУКОВИ́НСЬКИЙ ІНСТИТУ́Т АГРОПРОМИСЛО́ВОГО ВИРОБНИ́ЦТВА УААН – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми агропромислового комплексу. Засн. 1999 у Чернівцях на базі Чернів. с.-г. дослід. станції (засн. 1940) та Придністров. станції садівництва (засн. 1965). Наук.-вироб. та експерим. база Ін-ту – держ. дослідні госп-ва «Центральне» і «Чернівецьке», а також Придністров. дослідна станція (пл. с.-г. угідь 4516 га, зокрема 335 га садів). У складі Ін-ту 4 наук.-технол. відділи: землеробства та агроекології; селекції, первинного й елітного насінництва; рослинництва й біотехнології; селекції, біотехнологій та розведення тварин; а також відділ дорадництва з питань наук.-інформ. забезпечення. Напрями наук. діяльності установи: розробка і вдосконалення енерго- та ресурсозберігал. технологій вирощування осн. с.-г. культур, а також ґрунтозахис. систем землеробства; виведення нових високопродуктив. імунних сортів та гібридів кукурудзи, сої, квасолі, томатів, фенхелю, плодових і горіхових культур (усього понад 50); удосконалення наявних та виведення нових порід і типів великої рогатої худоби, свиней, овець; розробка технологій скотарства, вівчарства, свинарства і годівлі с.-г. тварин. Науковцями Ін-ту розроблено і вдосконалено контурно-меліоративну орг-цію території в умовах пд.-зх. регіону України, оптимізаційні базові моделі відтворення родючості змитих ґрунтів тощо; виведено низку гібридів кукурудзи («Буковинський», «Західний»), сортів сої та квасолі («Перемога», «Іскра», «Іванна», «Надія»), томатів («Новоселицький місцевий»), овочевих і кормових культур, фенхелю, багаторіч. трав; виведено укр. червоно-рябу молочну породу худоби та її Прикарпат. внутрішньопород. тип, Полтав. заводський тип м’ясних свиней, Полтав. м’ясну породу; сформовано селекційні стада червонопоясної лінії м’ясних свиней, проведено оцінку виведених генотипів; створ. й апробовано Буковин. тип Асканій. м’ясо-вовнової породи овець із живою масою 55–60 кг. Серед відомих науковців Ін-ту – О. Гончарук, В. Даньков, І. Іващук, О. Козубенко та ін. Дир. Ін-ту – Г. Дроник.

Статтю оновлено: 2004