Булавін Леонід Анатолійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Булавін Леонід Анатолійович

БУЛА́ВІН Леонід Анатолійович (18. 08. 1945, Полтава) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1980), проф. (1991), акад. НАНУ (2006). Держ. премія України в галузі н. і т. (2012). Орден «За заслуги» 2-го ступ. (2009). Закін. Київ. ун-т (1967), де й працює: від 1970 – н. с., від 1979 – викл., від 1989 – проф., зав. каф. молекуляр. фізики, декан фіз. ф-ту. Наук. дослідж. у галузі фізики рідин, фізики фазових перетворень і критич. явищ. Уперше у вітчизн. науці застосував розсіяння повільних нейтронів для дослідж. рівноважних та кінетич. властивостей рідин. систем та полімерів. Виявив ефект нейтронної критич. опалесценції, розробив механізм знаходження критич. параметра порядку при фазових переходах та спосіб розділення коефіцієнта самодифузії на одночастинкові та колективні внески. Б. створив наук. школу нейтронної спектроскопії конденсованих середовищ.

Пр.: Нейтронные исследования динамики жидкостей. К., 1979 (співавт.); Мицеллярные растворы тритона-100. Данные малоуглового рассеяния нейтронов // КЖ. 1995. Т. 57, № 6 (співавт.); Influence of ions on the critical behaviour of a binary mixture near the consolute point // International J. of Thermophysics. 1996. Vol. 17, № 1 (співавт.); Критичні явища у рідинах. К., 1997 (співавт.); Експериментальні методи молекулярної фізики. К., 1997 (співавт.); Фізична механіка полімерів. К., 1998 (співавт.); Експериментальні та теоретичні методи досліджень молекулярної структури рідин. К., 1998 (співавт.); Критичні явища в неоднорідних системах. К., 1999 (співавт.); Ядерна фізика. К., 2002 (співавт.).

І. І. Адаменко

Статтю оновлено: 2016