Болдирев Анатолій Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Болдирев Анатолій Іванович


Болдирев Анатолій Іванович

БО́ЛДИРЕВ Анатолій Іванович (08. 04. 1934, с. Коксове Ростов. обл., РФ – 18. 04. 1999, Херсон) – вчений-аграрій. Д-р с.-г. н. (1981), проф. (1983). Закін. Моск. с.-г. академію (1959). Працював доц. каф. заг. хімії Крим. с.-г. ін-ту (1964–71); зав. відділу меліорації зрошув. земель Укр. НДІ зрошув. землеробства (1971–77). Від 1977 – зав. каф. хімії Херсон. пед. ін-ту. Від 1986 – зав. відділу Пд.-укр. територ. відділ. Центр. ін-ту наук.-агроекол. обслуговування. Сфера наук. інтересів – проблеми агрохімії, впливу зрошування на структуру та склад ґрунтів, підвищення їхньої родючості.

Пр.: Практикум по физической и коллоидной химии: Учеб. пособ. Москва, 1978; Влияние химической мелиорации на урожай риса и свойства почв рода «Гараджа» // Почвенно-мелиоративные проблемы и пути повышения плодородия орошаемых земель Юга УССР. Москва, 1978; Баланс гумуса в темно-каштановой орошаемой почве // Почвоведение. 1978. № 1; Графический способ оценки качества минерализованных вод, используемых для орошения сельскохозяйственных культур// ВСХН. 1978. N9 4; Агрооценка рисовых севооборотов методом гумусового баланса почвы // Орошаемое земледелие. К., 1984. Вып. 29.

Статтю оновлено: 2004