Боличевцев Олексій Дмитрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Боличевцев Олексій Дмитрович


Боличевцев Олексій  Дмитрович

БОЛИЧЕ́ВЦЕВ Олексій Дмитрович (08. 09. 1932, м. Курськ, РФ) – фізик. Д-р тех. н. (1992), проф. (1994). Закін. Моск. інж.-фіз. ін-т (1956). Працював інж. на оборон. підпр-вах (1956–62), ст. викл. Донец. політех. ін-ту (1965–68), від 1968 – в Укр. заоч. політех. ін-ті (Харків. нині Укр. інж.-пед. академія): доц., 1996–2001 – зав. каф., від 2001 – проф. каф. автоматики й радіоелектроніки. Наук. дослідж. у галузі контролю та упр. складними системами. Розробив методи аналіт. розрахунку інтеграл. квадратич. критеріїв якості ліній. систем. Дослідив проблему і заклав основи теорії контролю випадкових функцій. Ініціатор створення заг. теорії тех. контролю, зокрема багатоступеневого, поточного, згорнутого.

Пр.: Теоретичні основи централізованого контролю технологічних процесів. К., 1973 (співавт.); Аналитическое представление интегральных квадратичных оценок с временным весом // Автоматика и телемеханика. 1975. № 6; Оценка дисперсии дискретного усреднения величин // Там само. 1980. № 6; Функциональный контроль // ИТ. 1992. № 10; Текущий контроль // Там само. 1993. № 6; Технический контроль: фрагменты методол. анализа // Автоматика, автоматизация, электротех. комплексы и системы. 1997. № 1; Вычислительные операции при измерении и контроле // Укр. метрол. журн. 1998. № 1 (співавт.); Методологические аспекты генезиса современной метрологии // Там само. № 3 (співавт.).

Статтю оновлено: 2004