Болото - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Болото

БОЛО́ТО – ділянка земної поверхні з надмірним зволоженням, укрита специфічною рослинністю, на якій розвивається специфічний тип ґрунтоутворення і, як правило, нагромаджується торф. У степ. та пд. зонах клімат. умови перешкоджають утворенню торфу, тому тут більшість Б. не мають торф. покладу. Б. в умовах України виникають двома шляхами – внаслідок заростання водойм і заболочування суходолу. Залежно від умов водно-мінерал. живлення, типу торф. покладу й характеру рослинності виділяють низинні (евтрофні), верхові (оліготрофні) й переходові (мезотрофні) Б. Низинні утворюються внаслідок багатого мінерал. живлення ґрунт. водами й виникають переважно в зниженнях рельєфу. В Україні поширені здебільшого у заплавах і долинах річок. У рослин. покриві переважають вільха чорна, очерет, рогіз, осоки, бобівник, зелені (гіпнові) мохи. Тут різноманітний і багатий тварин. світ. особливо орнітофауна. Верхові Б. формуються внаслідок бідного мінерал. живлення на ґрунтах з незнач. вмістом мінерал. сполук. Вони розвиваються на вододілах та піщаних терасах річок, здебільшого за рахунок атмосфер. опадів. Рослин. світ верхових Б. бідний і специф. – килим сфагнових мохів, на якому зростають сосна, чагарнички (багно болотне, журавлина, андромеда), пухівка піхвова, росичка круглолиста. Переходові Б. є проміжною групою між низин. та верховими, формуються в умовах помірної бідності живлення як ґрунт., так і атмосфер. водами. Вони також мають килим сфагнових мохів, але ін. видів, ніж верхові. Флористич. склад різноманітніший – зростають сосна, береза, осока пухнатоплода, яка часто домінує, осока здута та ін. В Україні переважають за площею низинні Б. – бл. 90 %. Природ. розвиток Б. за наростанням шару торфу йде від евтрофних Б. до мезотрофних та оліготрофних.

За геоморфол. умовами розрізняють Б.: заплавні (зокрема притерасні, староруслові, плавневі), долинні, схилові (висячі), улоговинні, балкові та деякі ін. Тер. України мало заболочена. Середня заболоченість бл. 2 %, найбільш заболоч. регіоном є Укр. Полісся (бл. 6 %), а в його межах – Зх. Полісся (11 %). Нині більше як половину Б. України осушено, їх використовують у сільс. та ліс. госп-вах. Велика увага приділяється охороні Б. у зв’язку з їхнім важл. екол. значенням. Чималі площі Б. охороняються і входять до природно-заповід. фонду України. Б. досліджує болотознавство.

Літ.: див. Болотні відклади.

Т. Л. Андрієнко

Стаття оновлена: 2004