Большаков Олександр Гаврилович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Большаков Олександр  Гаврилович

БОЛЬШАКО́В Олександр Гаврилович (30. 08(12. 09). 1909, Одеса – 29. 06. 1984, там само) – хімік-технолог. Д-р тех. н. (1952), проф. (1954). Засл. діяч н. і т. УРСР (1964). Держ. нагороди СРСР. Закін. Одес. хім.-технол. ін-т (1932). Працював асист., зав. каф. (1937–40), доц. каф. (1940–41) заг. хім. технології Одес. індустр. ін-ту; ст. інж. на Березників. азотно-туковому з-ді (1941–46); зав. каф. процесів і апаратів хім. вироб-в Одес. політех. ін-ту (1946–73); проф. каф. процесів і апаратів хім. вироб-в (1973–75), каф. тепломасообміну (1975–76), каф. заг хімії (1976–84) Одес. технол. ін-ту холодил. пром-сті. Розробляв нову систематику атомних хім. елементів. Опрацював нову технологію одержання бітумів з поліпшеними тех.-екон. показниками, яку впроваджено у серій. вироб-во. Осн. напрями дослідж.: технологія вироб-ва азот. кислоти, сорбційні процеси й апарати, тепломасообмін барботажних апаратів.

Пр.: О расчете теплообменной аппаратуры химических цехов // КиХ. 1941. № 5; Коэффициенты массопереноса в жидкой фазе // ЖПХ. 1958. Т. 31; Зависимость хемосорбции углекислого газа от температуры, концентрации и влияния ультразвука // Там само. 1961. Т. 34, вып. 5; О некоторых закономерностях сушки гранулированного суперфосфата // ИФЖ. 1969. Т. 41, № 3; О некоторых термодинамических характеристиках влажных материалов // Тепло- и массоперенос: АН СССР. 1972. Т. 6.

В. П. Онищенко

Стаття оновлена: 2004