Бондар Маргарита Вартанівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бондар Маргарита  Вартанівна

БО́НДАР Маргарита Вартанівна (07. 05. 1922, Одеса) – лікар-педіатр. Д-р мед. н. (1965), проф. (1973). Закін. Київ. мед. ін-т (1947). Клін. ординатор (1947–50), н. с. (1951–64) НДІ охорони материнства й дитинства; від 1964 – у Київ. ін-ті вдосконалення лікарів (нині Київ. мед. академія післядиплом. освіти): доц., зав. каф. педіатрії № 1 (1972–87), проф. (1987–89). Досліджувала фізіологію та патологію новонароджених, лікування у них пневмонії та ін. патолог. станів, особливості метаболіч. процесів у передчасно народж. дітей; розробляла системи догляду, харчування новонародж. дітей. Одна із засн. наук. школи неонатології в Україні.

Пр.: Первоначальная потеря веса у новорожденных и борьба с ней // ПАГ. 1954. № 1; Витамин С в молоке матери // Там само. № 5; Некоторые показатели окислительных процессов и углеводного обмена у новорожденных детей // Тезисы докл. VII съезда дет. врачей. 1957; Організація догляду за дитиною першого року життя. К., 1963; Фармакотерапія в педіатрії // Гемолітична хвороба плоду та новонародженого. К., 1972 (співавт.); Дифференциальная диагностика артритов у детей: Учеб. пособ. Москва, 1982 (співавт.).

Літ.: Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика 80 років (1918–1998). К., 1998.

О. М. Лук’янова

Стаття оновлена: 2004