Бондар Олександр Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бондар Олександр  Іванович

БО́НДАР Олександр Іванович (27. 06. 1957, Харків) – учений-агроном. Д-р біол. н. (1995), чл.-кор. УААН (2007). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1979). Працював в Укр. НДІ ґрунтознавства та агрохімії (Харків): 1979–80 – інж. лаб. хім. меліорації ґрунтів, 1984–89 – ст. інж., м. н. с., н. с.; у Поліс. філії Ін-ту ґрунтознавства та агрохімії УААН (Луцьк): 1989–96 – зав. лаб. комплекс. окультурення та управління родючістю ґрунтів, заст. дир. з наук. роботи; від 1996 – дир. Поліс. регіонал. наук.-вироб. центру екол. та аерокосміч. моніторингу (Луцьк). Напрями наук. діяльності: розроблення та впровадження систем екол. моніторингу в зоні Полісся України; прикладні задачі застосування геоінформ. технологій у галузі кризового та екол. моніторингу; використання даних дистанцій, зондування землі для картографування природ. та антропоген. процесів.

Пр.: Оценка экологического состояния почвенного покрова осушаемых земель // Основы эколого-мелиоративного мониторинга Украинского Полесья. К.; Лц., 1992 (співавт.); Сучасний стан та проблеми збереження водних ресурсів Шацького ПНП // Тези доп. наук. конф. «Нац. парк в системі екол. моніторингу». Світязь, 1993 (співавт.); Діагностика заболочених ґрунтів та їх потреба в гідромеліораціях // Підвищення родючості осушених земель: Довід. К., 1993 (співавт.); Генетико-агровиробнича та агроекологічна типологія гідроморфних ґрунтів України // Підвищення родючості і охорона осушених земель: Довід. К., 1993 (співавт.); Особенности регулирования фунгистатического потенциала почв посредством агромелиоративных приемов и сидерации: Проблем. лекция. Брянск, 1995 (співавт.); Навчально-польова практика з географічних дисциплін: Навч. посіб. Лц., 1999 (співавт.).

Т. М. Гнатів

Стаття оновлена: 2016