Бондаренко Віктор Вікторович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бондаренко Віктор Вікторович


Бондаренко Віктор  Вікторович

БОНДАРЕ́НКО Віктор Вікторович (02(15). 11. 1907, с. Крюково, нині Ростов. обл., РФ – 30. 06. 1995, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1961), проф. (1965). Засл. діяч н. УРСР (1978). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові та держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. землевпоряд. ін-т (1931). Працював н. с. Ін-ту раціоналізації упр. Нар. Комісаріату Робітничо-селян. інспекції УРСР (1931–33); в Ін-ті економіки АН УРСР: ст. н. с. (1934–41, від 1945, 1976–86), зав. відділу (1957–66 і 1971–76), ст. н. с.– консультант (1986–95); водночас – зав. каф. статистики Укр. с.-г. академії (Київ, 1966–71). Досліджував розвиток теорії і методів аналізу ефективності сусп. вироб-ва, статист. методологію, історію нар. госп-ва.

Пр.: Експлуатація машинно-тракторного парку. X., 1933 (співавт.); Аналитический учет и его роль в управлении социалистическим сельскохозяйственным предприятием. X., 1935; Очерки развития народного хозяйства Украинской ССР. Москва, 1954 (співавт.); Развитие общественного хозяйства колхозов Украины в годы довоенных пятилеток. К., 1957; Эффективность общественного производства: вопросы статистической методологии изучения и анализа. К., 1978; Інтенсифікація – магістральний шлях розвитку економіки // Під прапором ленінізму. 1981. № 10 (співавт.).

Статтю оновлено: 2004