Бондаренко Іван Павлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бондаренко Іван  Павлович

БОНДАРЕ́НКО Іван Павлович (12. 11. 1924, с. Мороча, нині Білопіл. р-ну Сум. обл.) – лікар-терапевт. Д-р мед. н. (1979), проф. (1980). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Харків. мед. ін-т (1953). Працював лікарем (1953–59); у Харків. мед. ін-ті: асист., доц., зав. каф. пропедевтики внутр. хвороб, факультет.-шпитал. терапії (1959–89); від 1989 – в Ін-ті терапії АМНУ (Харків): ст. н. с., від 1991 – проф.-консультант. Вивчає проблеми серц.-судин. і шлунк.-кишк. захворювань.

Пр.: Коррекция гемодинамических и метаболических нарушений у больных ишемической болезнью сердца // ВД. 1988. № 3; Анализ распространенности хронических неинфекционных заболеваний среди работников промышленных предприятий // Там само. 1991. № 12 (співавт.); Полисерозит как осложнение саркомы сердца // Там само. 1992. № 4; Сравнительная оценка антиангинального действия валидола промышленного и непромышленного изготовления при нейроциркуляторной дистонии и стенокардии // ЛС. 1996. № 3–4; Применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента при остром инфаркте миокарда // УКЖ. 2000. № 3.

I. К. Кондаков

Стаття оновлена: 2004