Бондаренко Людмила Олександрівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бондаренко Людмила  Олександрівна

БОНДАРЕ́НКО Людмила Олександрівна (28. 05. 1946, Харків) – лікар-ендокринолог. Канд. біол. н. (1978), д-р мед. н. (2004). Премія ім. В. Данилевського (2004). Закін. Харків. ун-т (1970). Від 1964 працює в Укр. НДІ експерим. ендокринології (нині Ін-т проблем ендокринної патології АМНУ): 1964–70 – лаборант, 1970–74 – ст. лаборант, 1974–80 – м. н. с., 1980–91 – ст. н. с., 1995–2000 – заст. дир. з наук. роботи, одночасно 1997–99 – в. о. дир., від 1998 – зав. лаб. хроноендокринології. Вивчає добові та сезонні ритми функціонування залоз внутрішньої секреції в нормі та при патології; фізіол. та біохім. механізми виникнення та розвитку ендокринопатій залежно від дії факторів довкілля; закономірності хронофармакологічної дії гормонів; вікові особливості впливу зрушень в системі нейроендокринної регуляції для функціонування залоз внутрішньої секреції та метаболічних процесів.

Пр.: Эпифиз и эндокринная функция поджелудочной железы (обзор) // Успехи соврем. биологии. 1995. Т. 115, вып. З (співавт.); Physiology of Epiphysis: Modern Concepts // Neurophysiology. 1997. Vol. 29, № 3; Вплив ікс-випромінення в низьких дозах на шляхи біосинтезу і метаболізму індолів у пінеапьній залозі // УРЖ. 2001. Т. 9, вип. 3; Морфофункциональные изменения пинеальной железы в динамике адаптации к гипотермии // Рос. физиол. журн. им. И. Сеченова. 2001. Т. 87, № 12 (співавт.); Вікові особливості хронобіологічних ритмів функціонування епіфізарно-тиреоїдної системи // БМВ. 2002. № 3–4 (співавт.).

Ю. І. Караченцев

Стаття оновлена: 2004