Бондаренко Тетяна Олександрівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бондаренко Тетяна  Олександрівна

БОНДАРЕ́НКО Тетяна Олександрівна (02. 09. 1937, Київ) - музикознавець. Чл. НСКУ (1991). Закін. теор. (кл. Ф. Аерової) та композитор. (кл. Б. Лятошинського) ф-ти Київ. консерваторії (1960). Працювала викл. Київ. муз. школи ім. М. Лисенка (1960-72); від 1972-ст. викл., від 1989 - доц., від 2002 - проф. каф. теорії музики Нац. муз. академії. Читає лекції з проблем укр. та зарубіж. музики. Автор радіопередач і програм (зокрема «Укр. солоспів»).

Пр.: Деякі композиційні особливості обробок народних пісень для голосу й фортепіано // УМ. 1969. Вип. 4; Про взаємозв’язок мелодії та гармонії у творах українських радянських композиторів // Там само. Вип. 5; Динамическое равновесие мелодического и гармонического начал в музыке Й.-С. Баха как фактор воспитания слуха // Бах и современность. К., 1985; Музыкальное произведение в системе воспитания слуха музыканта-специалиста // Музыкальное произведение: Сущность, аспекты анализа. К., 1988; Изменчивость соотношения горизонтали и вертикали как отражение закономерности музыкального мышления // Музыкальное мышление: Сущность, категории, аспекты исследования. К., 1989; Про традиції П. I. Чайковського в музичній мові українських композиторів // П. І. Чайковський. К., 1991; Слово про Вчителя // Музичний світ Б. Лятошинського. К., 1995; Про творчий підхід до вивчення музично-теоретичних предметів // Дослідження. Досвід. Спогади. К., 1999. Вип. 1.

Г. В. Конькова

Статтю оновлено: 2004