Боньковська Софія Миколаївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Боньковська Софія  Миколаївна

БОНЬКО́ВСЬКА Софія Миколаївна (30. 05. 1949, с. Висоцьке, нині Бродів. р-ну Львів. обл.) – мистецтвознавець. Канд. мистецтвознавства (1994). Чл. НТШ (1996), НСХУ (1997), Спілки критиків та істориків мист-ва (1998). Закін. Львів. політех. ін-т (1980). Працювала н. с. (1970–74) Львів. музею укр. мист-ва; 1980–84 – ст. лаб. каф. архіт. проектування, інж.-архітектор студент. ПКБ при Львів. політех. ін-ті; 1984– 94 – м. н. с. Львів. відділення ІМФЕ; 1992–94 – н. с., від 1995 – ст. н. с. відділу нар. мист-ва Ін-ту народознавства НАНУ. Досліджує укр. традиц. та сакрал. мист-во (зокрема художнє ковальство і мосяжництво), історію, типологію, іконографію та стилістику творів церк. худож. металу. Художні особливості осн. груп сакрал. металопластики (євхаристій. посуду, літургій., нагрудних і нацерк. хрестів, світлоносних та фіміамно-кадил. атрибутів, дзвонів, коштовне оздоблення ікон, євангелій, кіотів, престолів тощо) Б. розглядає у зв’язку з еволюцією символічно-догмат. трактування богослужбових обрядів. Співавтор колектив. дослідж. «Народні художні промисли УРСР» (К., 1986), «Чарівне веретено: Нариси» (Л., 1990), «Поділля» (К., 1994), «Українська хрестологія» (Л., 1997), «Історія Гуцульщини» (Л., 2001, т. 6) тощо.

Пр.: Саюз металу і агню // Мастацтва. Мінск. 1984. № 5; Ковальство України. Середина 19 – початок 20 ст. К., 1991; Надбанні хрести українських церков // Богословія. Рим, 1991. Т. 55; Художні традиції гуцульського мосяжництва // Зап. НТШ. 1992. Т. 223; Гуцульські нагрудні хрести // Альманах’94. Л., 1995; Geneza i kształtowanie się podstawowych typów krzyży na kościołach i cerkwiach ukraińsko-polskiego pogranicza // Konteksty. Warszawa, 1996. № 3–4; Галицькі енколпіони: До питання генезису іконографічних типів // Народознавчі зошити. 1998. № 4; Модерн в українській сакральній металопластиці // Там само. 1999. № 2; Формування основних типів священного посуду 2-ї половини 17 – початку 18 ст. Тектоніка і декор // Там само. 2000. № 3; Хрещаті храми України: Питання походження і розвитку // Зап. НТШ. 2001. Т. 241.

Т. В. Кара-Васильєва

Стаття оновлена: 2004