Борг внутрішній - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Борг внутрішній

БОРГ ВНУ́ТРІШНІЙ – борг, що утворився в межах національних господарств внаслідок взаємної заборгованості основних економічних суб’єктів країни – держави, підприємств (фірм, компаній) і домогосподарств. У кількіс. аспекті – сума коштів, отриманих від випущених, але ще не погашених держ. позик. Гол. причиною утворення Б. в. є нераціональна соц.-екон. політика, зокрема податк., цінова, фінанс., аграрна, зовн.-екон., структурна тощо, а в Україні – ще й політика роздержавлення, зокрема приватизації. Осн. види Б. в.: облігаційні (облігації внутр. позик, держ. скарбничі зобов’язання) і необлігаційні (позики з центр. та комерц. банків). У системі держ. економіки розрізняють також поняття «мертвого» боргу, що використовується для фінансування поточ. витрат (напр., війни) і не забезпечений реал. активами. Б. в. України у 1996 становив 136 млрд грн, 1998 – бл. 180 млрд грн. У 2002 Б. в. з урахуванням заборгованості держави по знецінених труд. заощадженнях насел. становив бл. 200 млрд грн, обсяг дебітор. і кредитор. заборгованості підпр-в – відповідно 240 і 303 млрд грн, заборгованість домогосподарств з виплат по комунал. платежах – понад 7 млрд грн. Без урахування заборгованості держави по труд. заощадженнях величина Б. в. є нижчою від законодавчо встановленої межі (60 % ВВП). Серед розвинутих країн світу найбільший Б. в. щодо ВВП мали у 2000 Бельгія (бл. 140 %), Італія (понад 125 %); найменший – Норвегія (бл. 50 %), Велика Британія (бл. 55 %), США (65 %). В окремих розвинутих країнах світу величина Б. в. досягає гігант. розмірів. Так, у США 2000 він становив понад 5 трлн дол., а виплати відсотків по ньому – бл. 350 млрд дол. на рік. Кредиторами держави є вітчизн. та іноз. позикодавці, міжнар. фінанс.-кредитні орг-ції. Держ. внутр. позики оформляються здебільшого шляхом випуску облігацій, казначей. векселів тощо, а їх тримачами виступають центр. комерц. банки, небанків. фінанс. ін-ти та ін. структури. Б. в. суперечливо впливає на розвиток економіки країни, зокрема надмір. випуск держ. цінних паперів зумовлює зменшення держ. інвестицій і подорожчання кредиту.

С. В. Мочерний

Стаття оновлена: 2004