Борґардт Олександр Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Борґардт Олександр  Іванович

БО́РҐАРДТ Олександр Іванович (06(18). 08. 1880, Деліжан Єлісаветпол. губ., нині Вірменія – 18. 01. 1937, Дніпропетровськ) – фітопатолог. Батько О. Борґардта. Д-р філософії (1912, без захисту дис.), д-р с.-г. н. (1936), проф. (1936). Премія ВАСГНІЛ (1937, посмертно). Навч. у реал. уч-щі в Миколаєві (1892–1900), з якого був відрахов. за антиреліг. переконання та політ. неблагонадійність. 1903 виїхав до Швейцарії, де вступив до Фрибур. ун-ту. Закін. Берн. ун-т (1905). Працював 1911–12 у Е. Фішера в Берні, де написав роботу з цитології урединіостадії гриба Uredo alpestris. Повернувшись до Рос. імперії, працював зав. фітопатол. відділу с.-г. дослід. станції (ст. Синельникове). Від 1925 – проф. Криворіз. с.-г. ін-ту; 1930–33 – зав. лаб. фітопатології Всесоюз. дослід. ін-ту плодового і ягід. госп-ва (Київ). Від 1934 – зав. відділу фітопатології НДІ зерн. госп-ва у Дніпропетровську, одночасно проф. Дніпроп. ун-ту. В останні роки свого життя працював в Ін-ті кукурудзи (Дніпропетровськ). Перші роботи Б. стосувалися питань мікробіології (культури бактерій, що окислюють водень, спирт. бродіння у пліснявих грибків та ін.). Згодом Б. досліджував паразитарні гриби, способи боротьби з сажкою, зокрема винайшов відомий фунгіцид під назвою «АБ». Розробив методи сухого протруювання насіння. Вивчав природу стійкості сортів пшениці до мокрої сажки. Як фітопатолог багато уваги приділяв непаразитар. хворобам. Дослідив причини молоч. блиску плод. культур і взаємозв’язок між функціон. і паразитар. хворобами плод. культур.

Пр.: Интрамолекулярное дыхание плесневых грибков // Тр. агроном. лаб. Новорос. ун-та. О., 1910; Минеральный малахит как противоголовневый фунгицид // Захист рослин. 1927–28. № 3/4; Современное состояние вопросов в области познания болезней кукурузы // НИИ кукурузно-соевого з-да. Х., 1932. Вып. 28; Млечный блеск листьев плодовых деревьев, причины его проявления и профилактические меры борьбы // Сб. ст. по защите плод. насаждений от вредителей и болезней. К.; Х., 1934; Явление слабого примерзания кроны плодовых деревьев // Там само.

Літ.: Жук К. А. А. И. Борггардт и его работы в области фитопатологии // Докл. Тимирязев. с.-х. академии. 1954. Вып. 20; Її ж. Краткий очерк жизни и деятельности А. И. Борггардта // А. И. Борггардт. Избранные труды по фитопатологии. Москва, 1961; Дунин М. С. Предисловие // Там само; Липшиц.

М. П. Лісовий

Стаття оновлена: 2004