Бордзиловський Євген Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бордзиловський Євген Іванович


Бордзиловський Євген  Іванович

БОРДЗИЛО́ВСЬКИЙ Євген Іванович (10(22). 08. 1875, Київ – 08. 11. 1948, там само) – ботанік. Син І. Бордзиловського. Д-р біол. н. (1936, без захисту дис.), проф. (1927), чл.-кор. АН УРСР (1939). Закін. Ун-т св. Володимира у Києві (1901). За дорученням О. Баранецького досліджував анатом. будову рослин, продовжуючи ідеї Баранецького про т. зв. біколатерал. судинноволокнисті пучки. Працював над упорядкуванням гербар. колекцій Ун-ту. Подорожував країнами Зх. Європи (Австрія, Німеччина, Франція), де знайомився з ботан. садами та музеями. Згодом працював в Ун-ті св. Володимира (нині – Київ. ун-т): пом. консерватора (1903–14) Ботан. лаб., пом. зав. (1915–17) Ботан. саду, асист. каф. морфології та систематики рослин (1917–32); від 1926 – н. с. Київ. н.-д. каф. ботаніки, яка була перетворена в Ін-т ботаніки АН УРСР (нині Ін-т ботаніки НАНУ), від 1936 – зав. відділу систематики вищих рослин, 1945–48 – ст. н. с. Одночасно викладав у Мед. та Хім.-фармацевт. ін-тах. Наук. діяльність розпочав з дослідж. флори Мінської губ. Досліджував флору України, Кавказу, зібрав гербарій (бл. 10 тис. гербар. арк.), здійснював критико-системат. вивчення представників родин Capparidaceae, Crassulaceae, Papaveraceae, Santalaceae, Nyctaginaceae, Phytolaccaceae, Liliaceae, Orchidaceae та ін. Описав бл. 170 нових для науки таксонів (67 видів, 6 підвидів, 80 різновидів і 16 форм). Вивчав лікар. властивості рослин. Автор низки дослідж. із приклад. ботаніки: селекція цукр. буряку, заходи боротьби з бур’янами. Один із засн. Ін-ту ботаніки та його гербарію (склав опис та історію створення гербар. колекцій). Вивчав родини зонтичних, санталових, ранникових та ін. Залишилися неопубліковані рукописи «Flora Caucasica critica» та «Очерк флоры и растительности Минской губернии». Гол. ред. академ. видання «Флора УРСР» (від 1936). Серед учнів – О. Вісюліна, Д. Доброчаєва, О. Липа, І. Симоненко. На честь Б. названо низку видів рослин.

Пр.: К флоре Кавказа // Зап. Киев. об-ва естествоиспытателей. 1915. Т. 25; Нові види рослин з Кавказу // УБОЖ. 1926. Кн. 3; Дикорослі лікарські рослини флори УРСР, їх опис, збирання й сушіння: Спец. видання АН УРСР. К., 1935; Бур’яни УРСР. К., 1937; Родини Лілійні, Амарилилісові, Півникові, Зозулинцеві // Флора УРСР. 1950. Т. 3; Родини Ремнецвітові, Санталові, Хвилівникові, Ніктагінові, Лаконосні, Аїзові, Портулакові // Там само. 1952. Т. 4; Родини Макові, Каперцеві, Резедові, Росичкові, Товстолисті, Ломикаменеві // Там само. 1953. Т. 5.

Літ.: Євген Іванович Бордзиловський: До 100-річчя від дня народж. // УБОЖ. 1976. Т. 32, № 3; Євген Іванович Бордзиловський: До 110-річчя з дня народж. // Там само. 1985. Т. 42, № 5; Липшиц.

Статтю оновлено: 2004