Борис Володимир Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Борис Володимир Олександрович


Борис Володимир  Олександрович

БОРИ́С Володимир Олександрович (24. 02. 1914, м. Яворів Львів. обл. – 03. 01. 1985, Львів) – історик. Канд. істор. н. (1959). Закін. істор. ф-т (1945) та ф-т іноз. мов (1953) Львів. ун-ту. Працював у ньому 1948–75: викл., ст. викл. каф. історії нового часу (від 1957 – каф. історії пд. і зх. слов’ян), доц. (від 1961); у 1975– 85 – ст. н. с. Ін-ту сусп. наук АН УРСР (Львів). Досліджував історію Галичини серед. 19 ст. (аграрне питання, польс. нац.-визв. рух, міжслов’ян. зв’язки). Брав участь у реалізації міжнар. проекту «Польський суспільно-політичний рух і літературне життя 30–50-х рр. 19 ст.».

Пр.: До характеристики польської шляхетської і буржуазної історіографії аграрного питання у революції 1848 р. в Галичині // Питання заг. історії. Л., 1959; К жизни и деятельности Юлиана Госляра (1820–1852 гг.) // Славян. архив. 1959. № 3, 4 (співавт.); З історії міжслов’янських зв’язків в 30-х і на початку 40-х рр. 19 ст. // УіЖ. 1963. № 4; Powszechna Konfederacja Narodu Polskiego na terenie Galicji Zachodniej i Krakowa (1837–1838) // Małopolskie Studia Historyczne. 1965. № 3/4; Про програму Співдружності Польського Народу // Укр. слов’янознавство. 1971. № 14; Деякі питання польсько-українських відносин під час революції 1848 р. в Галичині // Там само. 1972. № 6; Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1984 (співавт.).

Літ.: Историки-слависты СССР: Биобиблиогр. слов.-справоч. Москва, 1981; Кульчицький В. Володимир Борис // Укр. календар. Варшава, 1987.

Статтю оновлено: 2004