Борисенко Василь Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Борисенко Василь Васильович

БОРИСЕ́НКО Василь Васильович (Барысенка Васіль Васілевіч; 25. 04. 1904, м. Борисов, нині Мiнської обл., Білорусь – 26. 07. 1984, Мiнськ) – білоруський лiтературознавець, критик. Д-р філол. н. (1956), проф. (1956), акад. АН Білорус. РСР (1969). Засл. діяч н. Білорус. РСР (1974). Чл. СП Білорус. РСР (1937). Держ. премія Білорус. РСР ім. Якуба Коласа (1980). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закiн. Бiлорус. ун-т (1929). Викладав у Мінському пед. ін-ті: від 1932 – декан літ. ф-ту; ст. н. с., 1937–41, 1946–50 i від 1952 – дир., від 1974 – ст. н. с.-консультант Iн-ту лiт-ри АН Білорус. РСР. Дослiджував творчiсть Т. Шевченка в її зв’язках з iсторією бiлорус. літ-ри. Осн. наук. праці присвяч. теорії та історії білорус. літ-ри, білорус. текстології. Вивчав творчість Ф. Богушевича, Янки Купали, Якуба Коласа, З. Бядулі, В. Дуніна-Марцинкевича, П. Труса. Наук. ред. і співавт. «Гісторыі беларускай літаратуры» (1956). Співавт. посібника і хрестоматії «Беларуская літаратура: Дакастрычніцкі перыяд» для пед. уч-щ (1953), посіб. «Родная літаратура» для 10-го кл. (1961), зб. «Беларуская дакастрычніцкая проза» (1965), «Беларуская дакастрычніцкая паэзія» (1967; усі – Мінськ).

Пр.: Шаўчэнкаўскія матывы у творчасці Янкі Купалы // Літаратура і мастацтва. 1939, 9 берез.; Т. Г. Шевченко и белорусская литература // Знамя юности. 1939, 9 марта; Т. Шаўчэнка і Янка Купала // Ученые зап. кафедры лит-ры и языка Минского пед. ин-та. Минск, 1940. Вып. 1; Привітання від Інституту літератури ім. Янки Купали АН Білоруської РСР // Зб. пр. 10-ї наук. шевченків. конф. К., 1962; Вялікі сын братняга народа // Тарас Шеўчэнка і беларуская літаратура. Мінск, 1964.

Літ.: Адамовіч А. М., Каваленка В. А. Вучоны і настаўнік: Да 80-годдзя з дня нараджэння акадэміка АН БССР В. В. Барысенкі // Весці АН Беларус. ССР. Серыя грамад. навук. 1984. № 2.

В. С. Бородін

Стаття оновлена: 2004