Борисковський Павло Йосипович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Борисковський Павло Йосипович


Борисковський Павло Йосипович

БОРИСКО́ВСЬКИЙ Павло Йосипович (Борисковский Павел Иосифович; 14(27). 05. 1911, С.-Петербург – 27. 09. 1991, там само) – російський археолог. Д-р істор. н. (1952). Закін. істор.-лінгвіст. ф-т Ленінгр. ун-ту (1930). Тоді ж почав працювати в Держ. академії історії матер. культури: ст. н. с., зав. сектору палеоліту, ст. н. с.-консультант; за сумісн. 1934–72 – на істор. ф-ті Ленінгр. ун-ту: доц., проф. (від 1959). Досліджував археологію палеоліту й історію первіс. сусп-ва, зокрема низки палеоліт. пам’яток у Європ. частині СРСР (Лука-Врублевська, Пушкарі-І, поховання кроманьйонця у Костьонках-ІІ; спільно з в’єтнам. археологами – стоянки й печери кам’яного віку (1960–61). Від 1929 організовував археол. експедиції, серед яких найбільші: Костьонківсько-Борщів., Пушкарів., Середньодністров., Амвросіїв., Деснян. і Одеська.

Пр.: Людина кам’яного віку на Україні. К., 1940; Кирилловская палеолитическая стоянка (в Киеве) // Мат. и исследования по археологии СССР. 1941. № 2; Изучение палеолита в Советском Союзе // Вест. Ленингр. ун-та. 1949. № 2; Палеолит Украины: Истор.-археол. очерки. Москва; Ленинград, 1953; Новые данные о происхождении человека. Ленинград, 1955; Древнейшее прошлое человечества. Москва; Ленинград, 1957; Ленинград, 1979; Очерки по палеолиту бассейна Дона. Москва; Ленинград, 1963; Палеолит бассейна Днепра и Приазовья // Свод археол. источников. Москва; Ленинград, 1964 (співавт.); Первобытное прошлое Вьетнама. Москва; Ленинград, 1966; Древний каменный век Южной и Юго-Восточной Азии. Ленинград, 1971.

Літ.: Белановская Т. Д. Проблемы истории первобытного общества в трудах П. И. Борисковского // Археол. вести. С.-Петербург, 1994. Вып. 3; Каменный век Старого Света: К 90-летию П. И. Борисковского. С.-Петербург, 2001.

Статтю оновлено: 2004