Бориславський завод штучних алмазів і алмазного інструменту — Енциклопедія Сучасної України

Бориславський завод штучних алмазів і алмазного інструменту

«БОРИСЛА́ВСЬКИЙ ЗАВО́Д ШТУ́ЧНИХ АЛМА́ЗІВ І АЛМА́ЗНОГО ІНСТРУМЕ́НТУ» – підприємство з виробництва штучних алмазів, абразивних матеріалів та інструменту з них. Засн. 1975 як Борислав. філія Львів. з-ду алмаз. інструменту; від 1978 – Борислав. з-д штуч. алмазів та алмаз. інструменту. Від 1989 – самост. держ. підпр-во Мін-ва верстатобудування та інструмент. пром-сті СРСР. Від 1994 – ВАТ із сучас. назвою. Підпорядк. компанії «Союз М». У структурі з-ду – цехи: синтезу, хім. обробки продуктів синтезу та класифікації алмазів; відділення виготовлення та реставрації оснащення для синтезу; лабораторія; відділи управління, технічного, енергет. й матер. забезпечення. З-д випускає синтет. алмази марок АС2, АС4, АС6, АС15, АС20, АС32, АС50, АС65, АС80, а також підвищеної якості BR2, BRM4, BRM6, BRM15. Продукція підпр-ва використовується для виготовлення алмаз. інструментів, суспензій і паст, що забезпечують ефективну обробку виробів зі скла, кераміки, напівпровідник. та композиц. матеріалів, різальних інструментів із твердих сплавів, виробів із кольорових металів. Частка продукції у заг.-укр. обсязі вироб-ва становить 25 %. Станом на 2001 було випущено бл. 6 млн карат синтет. алмазів. На підпр-ві впроваджено нові технології на основі власних патентів, що дало змогу досягти якості порошків синтет. алмазів, яка не поступається аналогам провід. світ. виробників, зокрема «De Beers», «General Electric». Продукція з-ду експортується до США, Німеччини, Румунії, Болгарії, Бельгії, Індії. Заг. кількість працівників – 200 осіб. Голова правління підпр-ва – Г. Мінченко (від 1997).

Б. А. Олейников

Статтю оновлено: 2004

Покликання на статтю
Б. А. Олейников . Бориславський завод штучних алмазів і алмазного інструменту // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=37152 (дата звернення: 12.04.2021)