Борисов В’ячеслав Іванович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Борисов В’ячеслав Іванович

БОРИ́СОВ В’ячеслав Іванович (07. 02. 1943, м. Волжськ, нині Респ. Марій Ел, РФ) – правознавець. Д-р юрид. н. (1993), проф. (1995), чл.-кор. АПрНУ (1996). Держ. премія України в галузі н. і т. (2006). Премія ім. Ярослава Мудрого (2001). Ордени «За заслуги» 3-го (2003) та 2-го (2013), князя Ярослава Мудрого 5-го (2003) ступ. Закін. Харків. юрид. ін-т (1970), де й працював на каф. кримін. права (нині Нац. юрид. академія, 1973–95): асист., ст. викл., доц., ст. н. с., проф. 1983–85 викладав кримін. право та кримінологію в Аден. ун-ті (Ємен). Від 1995 – нач. упр. планування та координації наук. досліджень АПрНУ, дир. НДІ вивчення проблем злочинності АПрНУ (Харків). Наук. дослідж. з питань відповідальності за порушення правил охорони праці та безпеки робіт у пром., с.-г., гірн. та буд. вироб-вах, а також з питань теорії кримін. законодавства, злочинів проти життя та здоров’я, екон. і посадових злочинів, кримінології, міжнар. кримін. права. Чл. робочої групи КМ України з розробки проекту нового Кримін. кодексу України (2001).

Пр.: Ответственность за нарушение правил техники безопасности на производстве. К., 1984; Квалификация преступных нарушений правил безопасности социалистического производства. К., 1988; Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони праці. К., 1991; Преступления против жизни и здоровья: Вопросы квалификации. Х., 1995 (співавт.); Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. Х., 1997; 1998; К.; Х., 2001 (співавт.); Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності: Кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми. Х., 2001 (співавт.); Уголовная ответственность за нарушение правил, норм и стандартов, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Х., 2001 (співавт.).

Літ.: Визначні юристи сьогодення. К., 2001; Выдающиеся педагоги ВШ Харькова.

М. І. Панов

Стаття оновлена: 2016