Борисов Ростислав Іонович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Борисов Ростислав Іонович

БОРИ́СОВ Ростислав Іонович (27. 03. 1926, м. Орєхово-Зуєво Моск. обл., РФ) – фахівець у галузі електроенергетики. Д-р тех. н. (1982), проф. (1985). Закін. Моск. енергет. ін-т (1949). Працював прорабом, гол. енергетиком упр. «Хімбуд» МВС СРСР (1949–52); асист., доц., зав. каф. Томського політех. ін-ту (РФ, 1952–83); проф., зав. каф. Івано-Фр. ін-ту нафти й газу (1983–90); від 1990 – у Херсон. індустр. ін-ті (нині Херсон. тех. ун-т): проф., зав. каф. електротехніки, від 1998 – проф. каф. фіз. електроніки та енергетики. Наук. діяльність у галузі оптимал. упр. і проектування протяж. ліній електропередач змін. струму, електр. мереж; багатоціл. оптимізації упр. функціонуванням і розвитком систем електропостачання нафтогаз. підпр-в.

Пр.: Расчеты режимов электрических сетей с учетом зависимости мощности нагрузок от напряжения // Изв. вузов. Энергетика. 1959. № 6; Многоцелевая оптимизация выбора решений управления дальней передачей переменного тока // Там само. 1979. № 9; Размещение источников реактивной мощности на основе многоцелевой оптимизации // ЭТ. 1986. № 4; Цифровое полиоптимальное управление неустановившимися режимами узлов нагрузки нефтеперекачивающих станций // Там само. № 6; Определение мест нормального разрыва распределительных сетей по критериям экономичности и надежности // Изв. вузов. Энергетика. 1992. № 2; Определение структур и установленных мощностей нетрадиционных источников энергии // Электричество. 2002. № 6 (співавт.).

М. І. Михайлів

Стаття оновлена: 2004